0334.999.662

Xử lý khi hóa đơn điện tử không có ngày ký

Khi sử dụng hóa đơn điện tử trong quá trình giao dịch của mình rất nhiều các doanh nghiệp gặp trường hợp hóa đơn điện tử không có ngày ký. Khi gặp phải các trường hợp đó thì các doanh nghiệp không biết hóa đơn đó là hợp pháp hay không để có thể quyết định nên tiếp tục giao dịch hay dừng lại giao dịch đó.

Tại sao hóa đơn điện tử không có ngày ký? 

Với một hóa đơn điện tử để có giá trị về pháp lý không chỉ cần đến các nội dung trên hóa đơn, mà một phần rất nhỏ như ngày ký của hóa đơn điện tử cũng rất quan trọng. Ngày ký trên hóa đơn điện tử phải là ngày trùng với ngày lập hóa đơn điện tử của doanh nghiệp và khách hàng, hay đối tác thì mới có giá trị pháp lý.

Tuy nhiên, trên thực tế thì có rất nhiều doanh nghiệp khi dùng hóa đơn điện tử thiếu sót ngày ký do sơ xuất trong quá trình xuất hóa đơn. Việc không có ngày ký trên hóa đơn điện tử đó sẽ không có giá trị pháp lý và thường do các doanh nghiệp không hiểu rõ quy định.

Trong trường hợp, khi khách hàng mua hàng hóa với doanh nghiệp và được xuất hóa đơn điện tử. Nhưng khi xem thì hóa đơn điện tử không có ngày ký. Bạn cần làm gì khi ở trong hoàn cảnh đó. Bạn nên liên hệ lại với doanh nghiệp cung ứng yêu cầu họ cấp lại cho bạn một hóa đơn điện tử mới, và trên đó cần có ngày ký của hóa đơn điện tử để được tính là một hóa đơn có hiệu lực pháp lý.

Nội dung mở đầu trong một hóa đơn điện tử đúng quy định 

xu-ly-khi-hoa-don-dien-tu-khong-co-ngay-ky
Xử lý hóa đơn điện tử thiếu ngày ký

Theo quy định của pháp luật thì một hóa đơn điện tử của bất kỳ doanh nghiệp nào đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, cần có những nội dung cần thiết trong hóa đơn điện tử của doanh nghiệp để được coi là hợp lệ: 

Thứ nhất, tên hóa đơn, ký hiệu mẫu, ký hiệu hóa đơn, số thứ tự hóa đơn.

Thứ hai, tên người mua, địa chỉ của họ và mã số thuế của họ.

Thứ ba, tên người bán, địa chỉ người bán, và mã số thuế của họ.

Nội dung chính và nội dung kết thúc sau danh sách hàng hóa

Thứ nhất, tên hàng hóa, sản phẩm giao dịch, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của hàng hóa hoặc dịch vụ, thành viên ghi cả số và chữ.

Thứ hai, chữ ký điện tử của người bán, ngày tháng năm thành lập hóa đơn.

Thứ ba, chữ ký điện tử của người mua hàng.

Thứ tư, hóa đơn thể hiện bằng tiếng việt.

Thứ năm, sử dụng chữ số tự nhiên trên hóa đơn.

Thứ sáu, nếu có chữ nước ngoài phải bỏ vào ngoặc đơn.

Với những nội dung yêu cầu cần có ở trên về một hóa đơn điện tử thì ta thấy được rằng. Nếu một hóa đơn điện tử bị thiếu ngày ký sẽ không hợp pháp và không được tính. 

Kể cả trường hợp, Ngày lập hóa đơn và ngày ký hóa đơn khác nhau cũng cần trình báo hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Bởi thông thường thì ngày lập và ngày ký hóa đơn phải trùng với nhau, để chắc chắn rằng mình đã đúng luật thì bạn nên để ý xem hóa đơn trong giao dịch giữa người mua và người bán đã đúng hay chưa. 

Qua những chia sẻ về hóa đơn điện tử không có ngày ký sẽ không có tính hợp pháp nếu có sự kiện pháp lý xảy ra. Hy vọng qua những thông tin này sẽ cung cấp thêm cho bạn được những thông tin bổ ích hơn với bạn.

Bạn đang có ý định khởi tạo doanh nghiệp và lập một hóa đơn điện tử. Bạn có thể liên hệ đến website: khoitaodoanhghiep.vn để được hỗ trợ về khởi tạo doanh nghiệp cũng như giải đáp các thắc mắc cho bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *