0334.999.662

Tìm hiểu về phần mềm chữ ký số ban cơ yếu chính phủ-vSign

Phần mềm vSign là phần mềm cho phép thực hiện các thao tác ký số và xác thực văn bản có sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp. Cùng tìm hiểu thêm về phần mềm chữ ký số ban cơ yếu chính phủ vSign này qua bài viết dưới đây.

vSign – Phần mềm chữ ký số ban cơ yếu chính phủ

vSign là phần mềm xác thực và bảo mật tài liệu điện tử trong môi trường giao dịch điện tử. Cụ thể là trên hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng Chính phủ nằm trong bộ công cụ ký số GCA-01, vSign hoạt động trên các hệ điều hành Windows.

vSign sử dụng chuẩn các phương thức bảo mật:

Phần mềm chữ ký số ban cơ yếu chính phủ
Phần mềm ký số ban cơ yếu chính phủ
 • Các chứng thư số của các nhà cung cấp dịch vụ khác có định dạng chuẩn X509 
 • Chuẩn khuôn dạng CRL và chứng thư số theo RFC3280 Certificate and 
 • Certificate Revocation List (CRL) Profile
 • Hàm băm bảo mật (FIPS PUB 180-2) SHA-1, SHA-512
 • Chuẩn khuôn dạng chữ ký số XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) 
 • v1.3.2
 • Chuẩn khuôn dạng mã dữ liệu XML-Encryption
 • Bảo mật cho khối an ninh phần cứng HSM (FIPS PUB 140-2) level 3
 • Chuẩn gắn dấu thời gian theo giao thức TSP RFC3161 Time-Stamp Protocol 
 • (TSP)

Các đặc điểm của phần mềm Vsign

Người dùng khi sử dụng phần mềm chữ ký số ban cơ yếu vSign nhận thấy:

Phần mềm chữ ký số ban cơ yếu chính phủ
Ưu điểm phần mềm vSign
 • Giao diện thân thiện dễ dàng sử dụng
 • Sử dụng các chuẩn PKI của thế giới về chữ ký số và mã hóa dữ liệu: chuẩn 
 • khuôn dạng chữ ký số XaDES, chuẩn mã hóa dữ liệu PKC#7, XML-Encryption,…
 • Các thuật toán mật mã và ký số trong vSign đáp ứng danh mục tiêu chuẩn bắt 
 • buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của bộ Thông tin và 
 • Truyền thông .
 • Sử dụng các dịch vụ chứng thực trực tuyến trên mạng truyền số liệu chuyên 
 • dùng Chính phủ: gắn dấu thời gian, kiểm tra chứng thư số trực tuyến,…
 • Tích hợp dấu thời gian vào chữ ký điện tử
 • Kiểm tra trạng thái chứng thư số trực tuyến khi ký số và bảo mật tài liệu.
 • vSign được triển khai cho các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.
 • vSign đảm bảo toàn bộ các yêu cầu về xác thực và bảo mật tài liệu
 • Đảm bảo tính xác thực của người ký trên tài liệu ký.
 • Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu của tài liệu ký.
 • Đảm bảo tính chống chối bỏ khi ký tài liệu.
 • Đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu.
 • Phần mềm vSign là sản phẩm của Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng .

Các chức năng chính của phần mềm chữ ký số vSign

 • Xác thực và bảo mật tệp dữ liệu.
 • Xác thực và bảo mật nội dung thư điện tử.
 • Xác thực và bảo mật tài liệu PDF.
 • Bảo mật ổ đĩa cứng.

Để sử dụng được phần mềm vSign – phần mềm chữ ký số ban cơ yếu chính phủ này hệ thống của bạn cần đáp ứng các yêu cầu về cấu hình như sau: hệ điều hành Windows phiên bản XP SP3 trở lên; bộ nhớ RAM 512Mb trở lên; dung lượng ổ đĩa 10Gb trở lên, cài đặt .Net Framework 4.0 và phần mềm Adobe Reader 11 trở lên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *