0334.999.662

Tìm hiểu về hệ thống quản trị doanh nghiệp

Một hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt sẽ giúp cho các hoạt động trong doanh nghiệp diễn ra hiệu quả hơn, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Quản trị doanh nghiệp chưa bao giờ là công việc dễ dàng dù người quản lý có kiến thức sâu rộng hay có năng lực làm việc tốt. Vì trên thực tế công việc quản trị vấp phải nhiều vấn đề phát sinh cần xử lý. Do đó cần nắm rõ quản trị doanh nghiệp là gì, chức năng của nó và các nguyên tắc nhằm áp dụng vào thực tiễn doanh nghiệp. Tất cả sẽ được FADI giải đáp ở bài viết dưới đây.

Đọc nhanh

Khái niệm về hệ thống quản trị doanh nghiệp

Đây là hệ thống các quy tắc, cơ chế, quy định mà thông qua đó doanh nghiệp được điều hành và kiểm soát. Quản trị doanh nghiệp về cơ bản liên quan đến việc cân bằng lợi ích của các bên. Ví dụ như cổ đông, người quản lý, khách hàng, nhà cung cấp, người xuất vốn, chính phủ và cộng đồng.

hệ thống quản trị doanh nghiệp
Quản trị tốt sẽ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Quản trị doanh nghiệp lập ra các nguyên tắc nhằm đạt được mục tiêu của công ty. Bao gồm tất cả các lĩnh vực quản trị từ kế hoạch thực hiện, quy trình kiểm soát nội bộ cho đến việc đo lường hiệu quả và việc công bố thông tin công ty.

Chức năng của hệ thống quản trị doanh nghiệp

Kế hoạch và dự báo

Là chức năng đầu tiên và cơ bản của quá trình quản trị doanh nghiệp. Và phải đảm bảo dự báo được các nội dung sau: tình hình và các môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, xây dựng mục tiêu, các nguồn lực cần có, trách nhiệm của các bên liên quan, các công việc chi tiết được thực hiện trong phạm vi nguồn lực và thời gian sẵn có, các điều kiện để hoàn thành được các mục tiêu đã đặt ra.

Tổ chức thực hiện

hệ thống quản trị doanh nghiệp
4 chức năng chính của quản trị doanh nghiệp

Bao gồm tổ chức bộ máy và con người từ cơ cấu tổ chức cho đến phân công nhân lực, phân công công tác, phân bổ nguồn lực theo từng cá nhân, nhóm, bộ phận chức năng trong một doanh nghiệp. Ngoài ra, việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh còn bao gồm việc xây dựng và ban hành chính sách, các cơ chế phối hợp hoạt động trong doanh nghiệp để đảm bảo toàn bộ các hoạt động được thực hiện hiệu quả nhất.

Lãnh đạo, chỉ đạo

Chức năng này có sự đa dạng về nghệ thuật quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp. Đó là việc lãnh đạo quá trình thực hiện bao gồm nhiều hoạt động liên quan đến cơ chế, chính sách hành vi, phong cách làm việc và quản trị nhằm khích lệ nhân viên nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của mình.

Kiểm tra, kiểm soát và đưa ra các quyết định điều chỉnh trong quá trình kinh doanh

Theo dõi, kiểm tra quá trình hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc thiết lập hệ thống thông tin quản lý và thu thập thông tin cần thiết nhằm nắm bắt tình hình thực tế so với kế hoạch đã đề ra. Chức năng này rất quan trọng, đảm bảo kế hoạch thực hiện đúng hoặc có những điều chỉnh cần thiết, kịp thời, sát với thực tế.

Nguyên tắc của hệ thống quản trị doanh nghiệp

hệ thống quản trị doanh nghiệp
14 nguyên tắc quản trị doanh nghiệp

– Tiến hành chuyên môn hóa, phân công hóa lao động

– Thẩm quyền đi kèm với trách nhiệm tương ứng

– Kỷ luật

– Mệnh lệnh cần được thống nhất 

– Thống nhất về đường lối

– Lợi ích chung đặt lên trên hết

– Thù lao xứng đáng

– Tập trung hóa

– “Xích lãnh đạo”

– Công bằng

– Trật tự

– Ổn định nhiệm vụ

– Đưa ra sáng kiến

– Tinh thần đoàn kết.

Trên đây là những thông tin hữu ích mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn về hệ thống quản trị doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để được tư vấn về thành lập công ty, hóa đơn điện tử, chữ ký số… thì các bạn hãy liên hệ FADI (hotline 0334 999 662) nhé.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *