0334.999.662

Tìm hiểu cách hạch toán phí bảo vệ môi trường

Theo Điều 52 Thông tư 200/2014/TT-BTC có hướng dẫn cách hạch toán phí bảo vệ môi trường. Thuế bảo vệ môi trường thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Mục tiêu là tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước lấy từ người gây ô nhiễm và gây thiệt hại cho môi trường để bù đắp cho các chi phí xã hội. Sau đây, FADI sẽ chia sẻ với các bạn cách hạch toán loại thuế phí này nhé.

Đặc điểm về thuế bảo vệ môi trường

– Là một loại thuế gián thu.

– Là thuế áp dụng thuế tuyệt đối.

– Chỉ điều tiết một lần vào khâu đầu tiên hình thành nên hàng hóa chịu thuế trên thị trường nội địa.

– Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững.

Nguyên tắc hạch toán phí bảo vệ môi trường

– Các doanh nghiệp bán sản phẩm, hàng hoá chịu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) ghi nhận doanh thu không bao gồm số thuế bảo vệ môi trường phải nộp. Trường hợp không tách ngay được số thuế phải nộp tại thời điểm phát sinh thì được ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế bảo vệ môi trường, nhưng định kỳ phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế bảo vệ môi trường phải nộp.

hạch toán phí bảo vệ môi trường
Bảo vệ môi trường là điều vô cùng cần thiết

– Doanh nghiệp nhập khẩu hoặc mua hàng hoá trong nội địa thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường được ghi nhận số thuế bảo vệ môi trường phải nộp vào giá gốc hàng nhập kho.

– Tài khoản (TK) sử dụng cho người nộp thuế bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Trong giao dịch nhập khẩu ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng cho bên giao ủy thác, không áp dụng cho bên nhận ủy thác.

– Thuế BVMT đã nộp khi nhập khẩu hàng hóa dịch vụ, nếu được hoàn ghi giảm giá vốn hàng bán (nếu xuất hàng để bán) hoặc giảm giá trị hàng hóa (nếu xuất trả lại do vay, mượn…).

– Thuế BVMT phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được hoàn, được giảm thì kế toán ghi nhận vào thu nhập khác.

Phương pháp hạch toán phí bảo vệ môi trường

– Khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường đồng thời chịu thuế GTGT, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không bao gồm thuế bảo vệ môi trường và không có thuế GTGT, ghi như sau:

+ Nợ các TK 111, 112, 131

+ Có TK 511: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá bán không có thuế bảo vệ môi trường và thuế GTGT)

+ Có TK 3331: thuế GTGT cần phải nộp

+ Có TK 33381: thuế phí bảo vệ môi trường.

hạch toán phí bảo vệ môi trường
Có nhiều quy định đối với hạch toán phí bảo vệ môi trường

– Khi nhập khẩu hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, kế toán căn cứ vào hoá đơn mua hàng nhập khẩu và thông báo nộp thuế về số thuế bảo vệ môi trường phải nộp, xác định số thuế bảo vệ môi trường của hàng nhập khẩu, ghi:

+ Nợ các TK 152, 156, 211, 611…

+ Có TK 33381: thuế phí bảo vệ môi trường.

– Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bảo vệ môi trường để tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, ghi:

+ Nợ các TK 641, 642

+ Có các TK 152, 154, 155

+ Có TK 33381: thuế phí bảo vệ môi trường.

Trên đây là một số thông tin về quy định hạch toán phí bảo vệ môi trường. Các bạn hãy liên hệ FADI (hotline 0334.999.662) để được tư vấn về các dịch vụ kế toán thuế, thành lập công ty, chữ ký số, bảo hiểm xã hội… nhé.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *