0334.999.662

Thủ tục in hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế

Sang năm 2020, các cá nhân, tổ chức đều bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Những thủ tục in hóa đơn điện tử như thế nào hãy cùng chúng tôi làm rõ trong bài viết sau.

Đối tượng áp dụng

Đối tượng có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế bao gồm các hộ, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sau:

1.1. Các tổ chức và doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế khi bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần.

thủ tục in hóa đơn điện tử
Thủ tục in hóa đơn điện tử cần chuẩn bị những gì?

1.2. Các tổ chức và doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế trong các giao dịch mua bán và cung ứng hàng hóa, không phân biệt giá trị từng lần.

1.3. Các hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, có 10 lao động sử dụng thường xuyên trở lên và có doanh thu năm về trước từ 3 tỷ thuộc lĩnh vực nông – lâm – thủy sản, công nghiệp và xây dựng. 

Cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

thủ tục in hóa đơn điện tử
Sang năm 2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các trường hợp trên truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế tại địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn/ để đăng ký và thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế.

Cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm gửi thông báo theo mẫu số 02 Phụ lục cho các hộ, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Thông báo này của Cơ quan thuế sẽ được gửi đến các tổ chức trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan thuế nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của các tổ chức. Vì vậy các cơ tổ chức doanh nghiệp cần chuẩn bị thủ tục in hóa đơn điện tử để chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn điện tử.

Một số chú ý khi làm thủ tục in hóa đơn điện tử

Tính từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế, cần phải hủy toàn bộ những hóa đơn giấy còn tồn đọng chưa sử dụng (nếu có) theo quy định.

Các trường hợp cần thay đổi thông tin đã đăng ký thì phải thực hiện thay đổi thông tin dựa theo Mẫu số 01 phía trên và gửi lại Cơ quan thuế.

Cơ quan thuế sẽ tiến hành rà soát các hộ, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế không thu tiền và gửi thông báo theo Mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018 nếu như thuộc đối tượng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế thông qua nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119.

Như vậy, trên đây là thủ tục in hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế. Tuy nhiên, sẽ có một số trường hợp mà Cơ quan thuế sẽ ngừng cấp mã, cụ thể như nào bạn đọc có thể gọi điện đến số điện thoại 0334.999.662 để được tư vấn chi tiết hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *