0334.999.662

Thủ tục hủy đăng ký công ty đại chúng

Trong vài năm trở lại đây, không chỉ những doanh nghiệp bị ủy ban chứng khoán bỏ tư cách công ty đại chúng mà nhiều doanh nghiệp cũng tự nguyện xin hủy đăng ký thông tin? Nguyên nhân của vấn đề này là gì và thủ tục hủy đăng ký công ty đại chúng là như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết của khoitaodoanhnghiep.vn dưới đây

Điều kiện để có thể hủy đăng ký công ty đại chúng

  Cổ phiếu của công ty có dưới 100 nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo xác nhận của trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc sổ cổ đông.

  Công ty có vốn điều lệ đã góp chưa đến 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên trên báo cáo tài chính năm gần nhất có kiểm toán

  Một trong hai tình trạng trên hoặc hai tình trạng trên kéo dài 1 năm.

Nếu công ty đại chúng đang gặp tình trạng như trên, lãnh đạo công ty có trách nhiệm thông báo cho ủy ban chứng khoán nhà nước trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày không đáp ứng được các điều kiện là công ty đại chúng. Ủy ban chứng khoán sẽ xem xét đáp ứng yêu cầu cho doanh nghiệp trong vòng 1 năm (Điều 25 Luật chứng khoán)

Hồ sơ và lệ phí

Hồ sơ cần chuẩn bị

1) Văn bản thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng;

2) Báo cáo tài chính năm gần nhất có kiểm toán;

3) Danh sách cổ đông có xác nhận của Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

Lệ phí 

Theo quy định tại Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Phí quản lý công ty đại chúng chưa niêm yết/ đăng ký giao dịch: 10.000.000 đồng/ năm/ công ty (cho đến ngày UBCKNN có thông báo hủy).

Thủ tục hủy đăng ký công ty đại chúng
Ủy ban chứng khoán nhà nước

Thủ tục hủy đăng ký 

Bước 1: Công ty đại chúng nộp hồ sơ hủy công ty đại chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ UBCKNN hướng dẫn công ty bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Ủy ban chứng khoán nhà nước xem xét, thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN yêu cầu tổ chức phát hành bổ sung hoặc giải trình.

Bước 4: UBCKNN gửi thông báo về việc huỷ đăng ký công ty đại chúng cho công ty.

Những bất cập khi doanh nghiệp hủy đăng ký công ty đại chúng

Doanh nghiệp có thể né tránh nghĩa vụ với nhà đầu tư

Nhiều doanh nghiệp huy động được vốn của nhà đầu tư thông qua thị trường chứng khoán. Công ty đại chúng không chủ động tìm cách giảm số lượng nhà đầu tư xuống dưới 100 nhà đầu tư, giảm vốn điều lệ xuống dưới 10 tỷ đồng để “được” hủy tư cách công ty đại chúng để né tránh các nghĩa vụ với nhà đầu tư.

Giảm tính minh bạch

Một công ty đại chúng cần công khai mọi thông tin trên thị trường chứng khoán để thu hút đầu tư, nhưng khi hủy, doanh nghiệp sẽ không cần phải công khai quá nhiều về công ty của mình. Điều này khiến tính minh bạch của các doanh nghiệp không được đảm bảo.

Trên đây là những thông tin cần thiết để hủy đăng ký công ty đại chúng, để nắm bắt nhiều thông tin về doanh nghiệp, đừng quên ghé qua khoitaodoanhnghiep.vn mỗi ngày nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *