0334.999.662

Quy định phát hành hóa đơn theo pháp luật hiện hành

Để cụ thể hóa các quy định phát hành hóa đơn, sử dụng hóa đơn, ngày 31 tháng 3 năm 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn cung ứng dịch vụ, bán hàng hóa. Thông qua bài viết này, FADI sẽ điểm lại một số nội dung cụ thể về phát hành hóa đơn được nêu tại Thông tư  39 mà Doanh nghiệp cần nhớ.

Các khái niệm cơ bản

quy định phát hành hóa đơn
Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật được gọi là hóa đơn. Hiện có nhiều loại hóa đơn đang được sử dụng như: Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng,… Thông thường, hóa đơn có thể do doanh nghiệp tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, dịch vụ. Hoặc cũng có thể hóa đơn được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ được tạo ra và quản lý theo Quy định tại Luật Giao dịch điện tử được gọi là hóa đơn điện tử. 

Quy định phát hành hóa đơn của các tổ chức kinh doanh

Trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, tổ chức kinh doanh phải lập và gửi thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu tại Thông tư số 39.

Các nội dung cần có tại thông báo bao gồm: Tên của đơn vị phát hành hóa đơn, thông tin về địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, các loại hóa đơn mà doanh nghiệp phát hành. 

quy định phát hành hóa đơn
Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn

Dựa vào nhu cầu của việc sử dụng hóa đơn và quy định về quản lý sử dụng hóa đơn của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 03 tháng đến dưới 06 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của các tổ chức doanh nghiệp.

Cũng chiếu theo các quy định phát hành hóa đơn, nếu đơn vị không sử dụng hết các hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành mà có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, nếu có sự thay đổi về địa chỉ, tên nhưng không thay đổi mã số thuế của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể đóng dấu tên, địa chỉ mới bên cạnh các tiêu thức tên, địa chỉ đã có sẵn.

Quy định phát hành hóa đơn của Cục thuế

Trước khi bán, cấp lần đầu hóa đơn do Cục Thuế đặt in, phải lập thông báo phát hành hóa đơn theo quy định. Các nội dung về thông báo phát hành hóa đơn được lập theo mẫu tại Phụ lục Thông tư số 39 và gửi đến tất cả các Cục Thuế trong nước trong thời hạn là 10 ngày làm việc kể từ ngày lập thông báo phát hành và trước khi cấp bán. Nếu có các thông tin thay đổi so với nội dung thông báo đã phát hành, Cục Thuế có trách nhiệm thực hiện thủ tục thông báo phát hành mới theo hướng dẫn của Thông tư 39 và công bố đến các Cục Thuế trong cả nước.

Quy định phát hành hóa đơn là một nội dung quan trọng mà các doanh nghiệp, tổ chức cần nắm được để không vi phạm pháp luật trong quá trình điều hành doanh nghiệp. Tuy nhiên bạn không cần phải ghi nhớ tất cả các nội dung trên bởi FADI cung cấp dịch vụ tư vấn đầy đủ cho doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân về phát hành hóa đơn. Hãy liên lạc với chúng tôi theo Hotline 0334 999 662 để được giải đáp và tư vấn kịp thời nhất. FADI hân hạnh được phục vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *