0334.999.662

Phân phối lợi nhuận sau thuế đối với công ty nhiều cổ đông góp vốn

Sau mỗi kỳ quyết toán thuế thì tại các công ty lớn có nhiều cổ đông tham gia góp vốn sẽ được tiến hành phân chia lợi nhuận sau thuế. Vậy, trong những trường hợp này kế toán sẽ phải lưu ý vấn đề gì, phân phối lợi nhuận sau thuế như thế nào? Các bạn tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé.

Đọc nhanh

Lợi nhuận sau thuế là gì?

Lợi nhuận sau thuế là phần lợi nhuận còn lại sau khi lấy doanh thu của doanh nghiệp trừ đi tất cả các chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất và trừ tiền thuế TNDN. 

phân phối lợi nhuận sau thuế
Tìm hiểu về lợi nhuận sau thuế

Kết thúc một năm tài chính, các công ty sẽ phải quyết toán báo cáo tài chính, quyết toán thuế và đóng thuế thu nhập cho Nhà nước. Phần lợi nhuận còn lại sau khi quyết toán xong hết và đóng thuế TNDN là lợi nhuận sau thuế. Cuối năm, phân phối lợi nhuận sau thuế chia cho cổ đông dưới dạng chia cổ tức, trích lập các quỹ theo điều lệ công ty hoặc giữ lại để đầu tư, sản xuất kinh doanh cho các năm tiếp theo.

Lợi nhuận sau thuế được tính như sau:

Lợi nhuận sau thuế = Tổng Doanh thu – Tổng Chi phí – Thuế TNDN

Kế toán cần lưu ý một số vấn đề về phân phối lợi nhuận sau thuế

phân phối lợi nhuận sau thuế
Lưu ý một số vấn đề về lợi nhuận sau thuế
  • Bù lỗ của các năm trước khi số lỗ đó đã hết hạn được trừ vào khoản lợi nhuận trước thuế
  • Chia lãi cho những thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng
  • Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính và tối đa số dư quỹ bằng 25% Vốn điều lệ
  • Trích lập các quỹ đặc biệt từ lợi nhuận sau thuế theo đúng tỷ lệ đã được nhà nước quy định
  • Số còn lại sau khi lập những quỹ quy định tại điểm nêu ra trong đây được phân phối theo tỷ lệ giữa vốn nhà nước đầu tư tại công ty và vốn tự huy động bình quân trong năm.

Điều kiện phân phối lợi nhuận sau thuế

  • Đối với công ty TNHH: Luật doanh nghiệp – điều 61. Điều kiện để chia lợi nhuận công ty chỉ được chia cho các thành viên khi công ty kinh doanh có lãi. Đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật. Đồng thời vẫn phải bảo đảm được thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.
  • Đối với công ty cổ phần: Luật doanh nghiệp – Điều 93. Trả cổ tức cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện. Và khoản chi trả cổ tức đã được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. 

Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Phân phối lợi nhuận sau thuế mang một ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của công ty. Là căn cứ để đánh giá lãi, lỗ hay hiệu quả hoạt động của công ty trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh. Để được hiểu rõ hơn bạn hãy liên hệ với chúng tôi thông qua hotline: 0334.999.662 để được tư vấn và hỗ trợ ngay nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *