0334.999.662

PHÂN BIỆT KẾ TOÁN THUẾ VÀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 

Trong các doanh nghiệp, kế toán là một bộ phận không thể thiếu, rất quan trọng. Để hiểu được kế toán trong doanh nghiệp là gì, phân biệt kế toán thuế và kế toán tài chính, trong bài viết này chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nhé. 

Kế toán là gì? 

Kế toán trong doanh nghiệp được định nghĩa là một hệ thống thông tin tiếp nhận, đo lường, xử lý và cung cấp thông tin hữu ích giúp cho việc ra quyết định trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bất kể một công ty nào khi thành lập thì đều cần có bộ phận kế toán. Để hoạt động điều hành, kinh doanh và sản xuất của doanh nghiệp tốt thì việc kế toán của doanh nghiệp cần phải chính xác, rõ ràng, và minh bạch. 

kế toán thuế và kế toán tài chính

Trong kế toán được chia ra thành các bộ phận kế toán riêng, cần phải phân biệt giữa các bộ phận kế toán. Các doanh nghiệp cần phải phân biệt được kế toán thuế và kế toán tài chính khác nhau ở điểm nào và chúng có hỗ trợ gì cho nhau không?

Tìm hiểu kế toán thuế và kế toán tài chính

Kế toán thuế là gì?  

Kế toán thuế trong doanh nghiệp thực hiện các công việc tiếp nhận, xử lý và  cung cấp hạch toán hóa đơn, chứng từ phát sinh. Việc kế toán thuế cần phải cân đối và xử lý số liệu sao cho phù hợp với doanh thu của doanh nghiệp trong thời kì hạch toán. Công việc của kế toán thuế chủ yếu xử lý các vấn đề liên quan về thuế như trực tiếp làm việc với cơ quan thuế.

Doanh nghiệp thông qua kế toán thuế kê khai các khoản thuế phí, lệ phí, các khoản phải nộp nhà nước, thực hiện nghĩa vụ theo pháp luật và nhà nước quy định. Một số công việc mà kế toán thuế phải làm như giải quyết cả việc liên quan đến cơ quan thuế khi có phát sinh, nhận hóa đơn đầu ra và đầu vào sau đó lập bảng kê, lên tờ khai thuế. Đồng thời phối hợp với kế toán tài chính doanh nghiệp về số liệu báo cáo thuế, lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh… 

Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính phản ánh hiện trạng về biến động vốn, tài sản của doanh nghiệp hay chính là phản ánh dòng vật chất và dòng tiền tệ trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và môi trường kinh tế bên ngoài.

kế toán thuế và kế toán tài chính

Kế toán tài chính phản ánh với quá trình báo cáo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà sản phẩm chính là báo cáo tài chính. Các đối tượng quan tâm đến báo các tài chính như các cổ đông, ngân hàng, người bán hàng…

Kế toán tài chính liên quan với quá trình báo cáo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu cho những đối t­ượng bên ngoài quan tâm và cần sử dụng báo cáo tài chính của doanh nghiệp nh­ư các cổ đông, ngân hàng, ng­ười bán hàng… Báo cáo tài chính tổng quát về tài sản, kế quả hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ báo cáo của kế toán tài chính được thực hiện theo định kỳ thường là hàng năm. 

Kế toán tài chính doanh nghiệp cung cấp thông tin cần đảm bảo tính khách quan, thống nhất đồng thời tuân thủ các nguyên tắc và các chế độ hiện hành về kế toán theo quy định của pháp luật. 

Mối liên quan giữa kế toán thuế và kế toán tài chính

Như vậy, kế toán thuế và kế toán tài chính là hai bộ phận quan trọng trong kế toán. Mỗi bộ phận thực hiện một công việc khác nhau nhưng đều với mục đích giúp cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra theo đúng quy định của pháp luật. Sự phối hợp giữa kế toán thuế và kế toán tài chính cần phải thực hiện nghiêm túc, chấp hành theo quy định của pháp luật và nhà nước. 

FADI đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp. FADI có đội ngũ kế toán thuế với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi chắc chắn sẽ làm hài lòng các doanh nghiệp. FADI giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, chuyên nghiệp và chất lượng. 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *