0334.999.662

Những thủ tục đăng ký dấu công ty cần thiết nhất

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các thủ tục đăng ký dấu công ty cần thiết những gì? Để việc đăng ký sử dụng quản lý con dấu một cách hợp phát.

Đối với các hoạt động giao dịch mua bán tại các doanh nghiệp cần có sự xuất hiện của con dấu công ty. Như đã biết dấu công ty là vật sở hữu quan trọng. Nhưng đối với các doanh nghiệp mới thành lập chưa có con dấu thì  thủ tục đăng ký dấu công ty cần những gì?

Đọc nhanh

Lưu ý về việc sử dụng con dấu công ty

Luật doanh nghiệp năm 2014 có những thay đổi tích cực nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, một trong số đó là quy định về đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014 thì mẫu dấu của doanh nghiệp không cần đăng ký với cơ quan Công an. Doanh nghiệp chỉ cần tự khắc mẫu con dấu và làm Thông báo mẫu dấu gửi đến phòng đăng ký kinh doanh.

thủ tục đăng ký dấu công ty
Thủ tục đăng ký dấu công ty cần gì?

Hướng dẫn các thủ tục đăng ký dấu công ty

Thủ tục về đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp là một trong những thủ tục được cải cách mạnh mẽ nhất trong luật Doanh nghiệp 2014 so với luật Doanh nghiệp 2005. Việc nới lỏng cơ chế quản lý nhà nước đối với con dấu doanh nghiệp đã tạo ra những thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện những thủ tục pháp lý.

Hồ sơ thủ tục đăng ký mẫu dấu công ty

  • Công văn thông báo việc sử dụng mẫu con dấu cho doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp thành lập mới)
  • Hoặc Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp thay đổi)
  • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
  • Yêu cầu về nội dung con dấu:

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp tuy nhiên, nội dung con dấu phải thể hiện được những thông tin sau đây:

  1. a) Tên doanh nghiệp;
  2. b) Mã số doanh nghiệp.

Nhận kết quả: Kết quả xác nhận việc đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và gửi thông báo đến doanh nghiệp về việc đăng tải.

Quy định về quản lý và sử dụng con dấu doanh nghiệp 

Con dấu được quản lý, sử dụng cho các trường hợp được quy định theo luật pháp các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu. Đây là các nội dung được quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014.

Như vậy, doanh nghiệp có toàn quyền quyết định về việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu của mình theo nội dung ghi nhận trong Điều lệ công ty. Doanh nghiệp chỉ bị hạn chế quyền quyết định trong trường hợp pháp luật yêu cầu phải sử dụng con dấu.

Khi giao dịch với đối tác, việc có sử dụng hay không sử dụng con dấu trên văn bản, giấy tờ do Điều lệ của Công ty quy định và do sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp và đối tác.

Trên đây là nội dung các thủ tục đăng ký dấu công ty và quản lý lý sử dụng con dấu theo nội quy nhà nước. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn đọc có thể thông tin về việc sử dụng con dấu cho doanh nghiệp chính xác nhất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *