0334.999.662

Những thông tư mới về đăng ký kinh doanh cần chú ý

Những thông tư mới về đăng ký kinh doanh được FADI cập nhật bổ sung mới nhất xin được giới thiệu đến độc giả muốn quan tâm về luật kinh doanh trong bài viết dưới đây.

Quy định về ngành nghề kinh doanh

Theo nội dung của Thông tư 01/2013 thì ngành, nghề kinh doanh được quy định chi tiết như sau:

thông tư mới về đăng ký kinh doanh
Đăng ký kinh doanh cần những gì?

Việc ghi ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 05/2013/NĐ-CP, Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Trong thông tư mới về đăng ký kinh doanh, trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp phải lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam. Trong trường hợp này, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề chi tiết đã ghi.

Một số điểm cần chú ý trong thông tư mới về đăng ký kinh doanh

Một trong những điểm mới trong lần ban hành Thông tư này của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng, được quy định cụ thể như sau:

Một là, quy trình cấp đăng ký doanh nghiệp dự phòng là quy trình cấp đăng ký doanh nghiệp không thực hiện thông qua Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

thông tư mới về đăng ký kinh doanh
Thông tư mới về đăng ký kinh doanh đã sửa đổi

Hai là, việc phối hợp giải quyết thủ tục cấp đăng ký doanh nghiệp giữa Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cơ quan thuế trong trường hợp này thực hiện theo quy trình luân chuyển hồ sơ bằng bản giấy.

Ba là, căn cứ vào thời gian dự kiến khắc phục sự cố hoặc nâng cấp Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, trừ trường hợp bất khả kháng, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo trước về thời gian dự kiến các Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thực hiện việc cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trên đây là một số thông tư mới về đăng ký kinh doanh cần chú ý dành cho những ai muốn quan tâm. Hy vọng bài viết trên sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho độc giả. Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về các loại luật và thông tư mới in truy cập website khoitaodoanhnghiep.vn để cập nhật những thông tin mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *