0334.999.662

Những thông tin về chữ ký số Ban Cơ yếu Chính phủ

 Kể từ tháng 9/2018, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định cụ thể trong việc thi hành Luật Giao dịch điện tử về vấn đề chữ ký số kèm theo dịch vụ chứng thực chữ ký số (tại Nghị định 130). Theo đó, Ban Cơ yếu Chính phủ (CYCP) có nhiệm vụ quản lý, duy trì, hoạt động để cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của Chính phủ cho các cơ quan Đảng và Nhà nước. Sau đây là những thông tin về chữ ký số Ban Cơ yếu Chính phủ để các bạn tham khảo.

Chữ ký số Ban Cơ yếu Chính phủ là gì?

Chữ ký số Ban Cơ yếu Chính phủ là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra thông qua sự biến đổi một cấu trúc dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng. Theo đó, người biết được thông điệp dữ liệu ban đầu cũng như khoá công khai của người ký có thể xác định được một cách chính xác về:

  • Việc biến đổi nói trên được thiết lập bằng đúng khóa bảo mật, tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa.
  • Sự đầy đủ và chính xác nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện thao tác biến đổi nói trên.
chữ ký số ban cơ yếu chính phủ
Chữ ký số trở nên thông dụng trong công việc

Quy định về chữ ký số

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 27 năm 2017 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính:

Tất cả những cơ quan tài chính và tổ chức, cá nhân có tham gia vào hoạt động giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính với cơ quan tài chính đều phải sử dụng chữ ký số.

Giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan tài chính bắt buộc phải sử dụng chữ ký số và chứng thư số do các Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cung cấp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ có những quy định cụ thể danh mục về các giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính phải sử dụng chữ ký số mang tính chất bắt buộc.

Những nội dung chính trong chữ ký số Ban Cơ yếu Chính phủ

Định kỳ hàng năm, Ban CYCP sẽ hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân về hoạt động báo cáo cũng như tổ chức tổng kết công tác quản lý, triển khai vấn đề sử dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong các cơ quan của Nhà nước.

Nghị định 130 của Chính phủ cũng quy định rằng: Nhà nước có nhiệm vụ bố trí, đảm bảo vấn đề nhân sự, kinh phí và nơi làm việc để đảm bảo triển khai các nhiệm vụ chứng thực chữ ký số theo quy định.

Nghị định 130 cũng quy định rằng, các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước nếu áp dụng hình thức chữ ký số thì phải sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số được cung cấp bởi Ban CYCP.

chữ ký số ban cơ yếu chính phủ
Chữ ký số góp phần đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử

Nhằm tăng cường việc sử dụng chữ ký số Ban CYCP như một công cụ quan trọng để các giao dịch điện tử được đảm bảo an toàn, góp phần phục vụ tốt hơn cho người dân cũng như các doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Tổ chức Nhà nước phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng chữ ký số, đảm bảo tính chặt chẽ, hiệu quả.

Trên đây là những thông tin về nội dung chữ ký số Ban Cơ yếu Chính phủ để các bạn tham khảo. Hy vọng trong tương lai, chữ ký số sẽ được áp dụng một cách rộng rãi hơn để đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử nói chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *