0334.999.662

Những quy định về thời gian lưu trữ chứng từ Kế toán bạn nên biết 

Lưu trữ chứng từ kế toán là việc làm rất quan trọng và cần thiết đối với tất cả doanh nghiệp. Luật kế toán quy định tài liệu kế toán phải được lưu trữ trong thời hạn nhất định. Tuy nhiên, mỗi loại tài liệu lại có thời gian lưu trữ khác nhau. Mời các bạn theo dõi những thông tin dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Đọc nhanh

Những chứng từ phải lưu trữ tối thiểu 5 năm 

Lưu giữ chứng từ kế toán dùng cho quản lý, điều hành thường xuyên của đơn vị kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính được lưu trữ tối thiểu 5 năm tính từ khi kết thúc kỳ kế toán năm như: phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho không lưu ở tập chứng từ của phòng kế toán.

lưu trữ chứng từ Kế toán
Chứng từ kế toán là tài liệu rất quan trọng cần được lưu trữ cẩn thận

Những chứng từ kế toán phải lưu trữ tối thiểu 10 năm

Những loại tài liệu sau phải lưu trữ ít nhất 10 năm:

  • Những chứng từ được sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.
  • Các báo cáo tài chính tháng, quý, năm, báo cáo quyết toán, biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ và tài liệu khác có liên quan đến các chỉ tiêu lập báo cáo tài chính.
  • Phải lưu chứng từ Kế toán liên quan đến thanh lý tài sản cố định.
  • Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của Ban quản lý dự án liên quan đến thành lập, chia, tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán.
  • Hồ sơ kiểm toán của cơ quan Kiểm toán Nhà nước.
lưu trữ chứng từ Kế toán
Đối với các loại tài liệu khác nhau sẽ có quy định về thời hạn lưu giữ khác nhau

Lưu trữ chứng từ Kế toán vĩnh viễn 

Một số tài liệu phải lưu trữ vĩnh viễn như sau:

  • Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm đã được Quốc hội phê chuẩn.
  • Các báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản dự án thuộc nhóm A.
  • Tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế, an ninh, quốc phòng.

Việc xác định các loại chứng từ kế toán phải lưu giữ vĩnh viễn sẽ do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán, do ngành hoặc địa phương quyết định trên cơ sở xác định tính chất sử liệu, ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng. Thời hạn lưu trữ vĩnh viễn phải là thời hạn lưu trữ từ 10 năm trở lên cho đến khi tài liệu kế toán bị hủy hoại tự nhiên hoặc được tiêu hủy theo quyết định của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

lưu trữ chứng từ Kế toán
Phải lưu trữ vĩnh viễn các tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng

Thời điểm tính thời hạn lưu trữ chứng từ Kế toán

Thời điểm được quy định như sau:

  • Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với tài liệu kế toán được tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, quy định tại Điều 12 khoản 1, 2, 7 Điều 13 và Điều 14 của Nghị định.
  • Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với việc thành lập đơn vị sẽ được tính từ ngày thành lập; tài liệu kế toán liên quan đến việc kết thúc dự án được tính từ ngày hoàn tất thủ tục kết thúc dự án…

Vừa rồi là những chia sẻ về quy định thời gian lưu trữ chứng từ Kế toán. Hy vọng rằng đó sẽ là những thông tin bổ ích giúp các bạn hiểu thêm về vấn đề này. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên hệ với FADI qua HOTLINE: 0334 999 662 để được giải đáp kịp thời và tư vấn miễn phí.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *