0334.999.662

Những quy định về hóa đơn điện tử 2019

Quy định về hóa đơn điện tử 2019 chắc hẳn là một trong những điều mà các doanh nghiệp cũng như các bạn làm kế toán công ty quan tâm nhiều nhất. Bởi lẽ, làm điều gì cũng phải theo quy định mới có thể thuận lợi mà làm việc được phải không nào? Dưới đây là toàn bộ các quy định về hóa đơn điện tử mới nhất theo Bộ Tài chính và Chính phủ.

Quy định về đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử 2019 

quy định về hóa đơn điện tử 2019
Cập nhật quy định mới về hóa đơn điện tử

Theo quy định về hóa đơn điện tử 2019 điều 2 nghị định 119/2018/NĐ-CP. Các đối tượng sử dụng hoá đơn điện tử bao gồm:

– Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định luật doanh nghiệp, luật các tổ chức tín dụng, luật kinh doanh bảo hiểm, luật chứng khoán, luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp các dịch vụ.
 • Tổ chức thành lập và hoạt động theo luật hợp tác xã.
 • Tổ chức khác.
 • Hộ, cá nhân kinh doanh.

– Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa và dịch vụ.

– Tổ chức cung cấp các dịch vụ hóa đơn điện tử.

– Cơ quan quản lý thuế các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn.

Các loại hóa đơn theo quy định về hóa đơn điện tử 2019

quy định về hóa đơn điện tử 2019
Những quy định về hóa đơn điện tử mới nhất

Theo quy định điều 5 nghị định 119/2018/NĐ-CP, những loại hóa đơn điện tử bao gồm:

Hóa đơn giá trị gia tăng

Là hóa đơn áp dụng đối với những người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Hóa đơn có giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Hóa đơn bán hàng

Là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Các loại hóa đơn khác

Tem điện tử, thẻ điện tử, vé điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác. Nhưng có nội dung quy định ở điều 6 nghị định 119/2018/NĐ-CP. Hóa đơn điện tử quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều này phải theo định dạng chuẩn dữ liệu do bộ tài chính quy định.

Những lợi ích khi áp dụng quy định về hóa đơn điện tử 2019

Tiết kiệm chi phí

 • In hóa đơn (chỉ cần in hóa đơn trong trường hợp khi khách hàng có yêu cầu sử dụng hóa đơn giấy)
 • Phát hành hóa đơn đến khách hàng (được phát hành qua phương tiện điện tử thông qua portal, Email)
 • Lưu trữ hóa đơn (lưu trữ bằng các phương tiện điện tử với chi phí nhỏ).

Dễ dàng quản lý

 • Thuận tiện hạch toán, kế toán, đối chiếu dữ liệu.
 • Không xảy ra mất mát hay hư hỏng, thất lạc hóa đơn.
 • Đơn giản hóa việc quyết toán thuế của quý công ty.
 • Thuận tiện cho việc kiểm tra của đơn vị quản lý thuế.

Thuận tiện sử dụng

 • Phát hành nhanh chóng, theo lô lớn.
 • Dễ dàng trong việc lưu trữ.
 • Đơn giản hóa việc quản lý, thống kê, tìm kiếm hóa đơn.

Để doanh nghiệp dễ dàng sử dụng trong quy định về hóa đơn điện tử 2019, FADI hỗ trợ tối đa chi phí triển khai hóa đơn điện tử vui lòng liên hệ Hotline:  0334.999.662. Với độ ngũ chuyên viên tư vấn đông đảo, nắm rõ chuyên môn nghiệp vụ về hóa đơn điện tử luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *