0334.999.662

Những lưu ý khi dùng hóa đơn điện tử mà người kê khai nên nắm rõ

Hiện nay theo quy định của nhà nước việc sử dụng hóa đơn điện tử là việc làm bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Có nhiều trường hợp kê khai hóa đơn điện tử vẫn chưa nắm rõ quy định có thể bị xử phạt hành chính. Những lưu ý khi dùng hóa đơn điện tử trong bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc kiến thức khi sử dụng loại hóa đơn điện tử này để thực hiện đúng giá trị pháp lý.

Sử dụng ký tự viết tắt trên hóa đơn xuất

những lưu ý khi dùng hóa đơn điện tử
Những lưu ý khi dùng hóa đơn điện tử

Một trong những lưu ý khi dùng hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp nên chú ý đó là sử dụng các ký tự viết tắt cho phép. Những tài liệu hướng dẫn cách viết tắt khi xuất hóa đơn như:

– Điều 16, mục 2 Thông tư 39/2014/TT – BTC

–  Nghị định 1/2010/NĐ – CP

– Nghị định 04/2014/NĐ – CP

Phần hóa đơn điện tử gồm các yếu tố sau: tên, mã số thuế, địa chỉ của 2 bên mua bán. Các trường thông tin này không giới hạn ký tự.

Lưu ý chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Phía cung cấp dịch vụ hàng hóa được phép chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy. Nếu mục đích có thể chứng minh nguồn gốc của hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên phục vụ sự đảm bảo tính hợp pháp cho hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp chỉ được thực hiện chuyển đổi một lần duy nhất.

Những lưu ý với các hóa đơn điện tử:

  • Sử dụng ký hiệu riêng để xác nhận hóa đơn gốc chuyển đổi qua hóa đơn điện tử có sử dụng dòng chữ rõ ràng nêu rõ đâu là hóa đơn chuyển đổi.
  • Tính toàn vẹn của nội dung gốc của hóa đơn
  • Ghi chú đầy đủ họ tên đại diện pháp lý của bên bán

 Trường hợp lùi ngày xuất hóa đơn

những lưu ý khi dùng hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử

Đối với bất kì trường hợp nào có sự lùi ngày xuất hóa đơn mà không ghi đúng thời gian đều bị xử phạt hành chính . Theo điều 11 thông tư 10/2014 TT-BTC được quy định rõ ràng doanh nghiệp phải chứng thực rõ ràng thời gian khởi tạo khi xuất hóa đơn điện tử chính xác.

Các thiết lập hóa đơn điện tử

Sau khi hóa đơn điện tử được xuất các doanh nghiệp tuân thủ các quy định theo điều 19 thông tư 39/2014/TT – BTC sau đây:

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng buôn bán, dịch vụ: Nếu trong danh mục hàng hóa dịch vụ bán có liệt kê trong hóa đơn nhiều hơn số dòng mặc định, thì người bán được phép tạo nhiều hóa đơn và chọn 1 trong 2 cách sau:

  • Người hóa đơn ghi số hóa đơn liên tiếp. số hóa đơn đầu sẽ phải ghi cụm: tiếp số sau trên dòng ghi hàng hóa, dịch vụ cuối cùng. Dòng ghi hàng hóa, dịch vụ của hóa đơn sau được ghi cụm “tiếp số trước”.
  • Khi hóa đơn có nhiều hơn 1 trang thì phần đầu trang sẽ hiển thị giống với trang đầu: tên địa chỉ, mã số thuế của 2 bên mua bán. Thông tin được viết dưới dạng tiếng việt không dấu  “tiếp theo trang truoc – trang X/Y” (X: số thứ tự trang, Y: tổng số trang hóa đơn).

Hóa đơn điện tử là loại hóa đơn giúp 2 bên mua bán thực hiện dễ dàng thuận tiện các giao dịch, kê khai. Tuy nhiên để hóa đơn mang giá trị pháp lý người kê khai nên nắm rõ những lưu ý khi dùng hóa đơn điện tử để thực hiện theo đúng pháp luật.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *