0334.999.662

Những điều cần biết về kế toán thuế và kế toán tổng hợp

Kế toán thuế và kế toán tổng hợp có lẽ là 2 chức vụ mà nhiều người thường rất dễ nhầm lẫn. Để phân biệt được kế toán thuế và kế toán tổng hợp chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua bài viết sau đây.

Đọc nhanh

Khái niệm về kế toán thuế và kế toán tổng hợp

Kế toán thuế là kế toán phụ trách về các vấn đề về khai báo thuế trong doanh nghiệp. Kế toán thuế là nghĩa vụ của các doanh nghiệp đối với nhà nước. Nhà nước chỉ có thể quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần khi có kế toán thuế. Ngược lại doanh nghiệp cũng chỉ có thể kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi khi thực hiện các vấn đề về thuế rõ ràng.

Kế toán tổng hợp là việc ghi chép, phản ánh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.

Công việc của kế toán thuế

Kế toán thuế được doanh nghiệp thuê ngoài và hàng tháng doanh nghiệp cung cấp hóa đơn, chứng từ phát sinh; hoặc do kế toán thuế đến công ty lấy về để hạch toán; cân đối xử lý số liệu sao cho phù hợp với doanh thu của doanh nghiệp trong tháng đó. Công việc của kế toán thuế chủ yếu liên quan đến các vấn đề về thuế như: trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh; nhận được hóa đơn đầu ra; đầu vào sau đó lập bảng kê, lên tờ khai thuế.

kế toán thuế và kế toán tổng hợp

Nếu phát sinh số thuế phải nộp thì báo ngay cho công ty để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Sau đó chuyển tiền nộp vào ngân sách nhà nước, đồng thời phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế; lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh, kiểm tra báo cáo thống kê việc sử dụng hóa đơn thuế để báo với cơ quan quản lý thuế.

Công việc của kế toán tổng hợp

Đối với kế toán nội bộ, công việc chủ yếu là hạch toán chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế tại công ty; kể cả những phát sinh không có hóa đơn chứng từ. Từ đó để lấy căn cứ xác định lãi lỗ thực tế của doanh nghiệp; và lên báo cáo hàng ngày, hàng tháng tùy vào yêu cầu của cấp trên tại công ty. Kế toán nội bộ trong 1 công ty lớn có thể có từ 2 nhân viên; và chia ra nhiều bộ phận kế toán khác nhau như: kế toán quỹ tiền mặt; kế toán kho; kế toán ngân hàng; kế toán tiền lương… và mỗi nhân viên đảm nhiệm từ 2 bộ phận kế toán trở lên.

Chẳng hạn đối với kế toán quỹ tiền mặt, căn cứ vào quy định thu – chi của Doanh nghiệp; kế toán lập phiếu thu, phiếu chi và thực hiện ghi sổ sách, quản lý dòng tiền qua quỹ và quản lý tiền; kế toán ngân hàng mở tài khoản tại ngân hàng, rút tiền, nộp tiền vào tài khoản, hàng tháng theo dõi đối chiếu với sổ phụ ngân hàng; Kế toán tiền lương soạn thảo và quản lý hợp đồng lao động, xây dựng quy chế lương, cách tính lương và thanh toán lương, quản lý và theo dõi các loại bảo hiểm…

kế toán thuế và kế toán tổng hợp

Tìm hiểu sơ lược về quyền hạn của kế toán thuế và kế toán tổng hợp

Quyền hạn của kế toán thuế

–  Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh hoặc thanh hủy theo qui định của Luật thuế hiện hành.

–  Bao gồm tất cả các công việc khác có liên quan đến thuế.

–  Mối liên hệ công tác của kế toán thuế

–  Trực thuộc Phòng Kế toán – Tài Vụ Công ty: nhân sự chỉ đạo, phân công, điều hành trực tiếp của Phụ trách phòng.

–  Khi cung cấp số liệu liên quan đến nghiệp vụ do mình phụ trách đều phải có sự đồng ý của Ban giám đốc hoặc kế toán trưởng.

–  Quan hệ với các đơn vị nội bộ thuộc Công ty trong phạm vi trách nhiệm của mình đảm nhiệm hoàn thành tốt công tác.

–  Nhận hoặc trao đổi thông tin với kế toán cơ sở nội bộ.

Quyền hạn của kế toán tổng hợp

–  Kế toán tổng hợp có quyền được trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát sinh sai. Mặt khác họ cũng có thể yêu cầu trực tiếp kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời đầy đủ theo quy định.

Chắc chắn rằng, với những điều nói về kế toán thuế và kế toán tổng hợp ở trên bạn đọc sẽ dễ dàng phân biệt được 2 chức vụ kế toán thuế và kế toán tổng hợp này.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *