0334.999.662

Nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo bộ tài chính

Theo bộ tài chính đến năm 2020 các doanh nghiệp thuộc nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử phải bắt buộc chuyển đổi sang loại hóa đơn này. Vậy nhóm sử dụng hóa đơn điện tử gồm những ai hãy cùng theo dõi thông tin qua bài viết sau.

Hóa đơn điện tử

đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử
Năm 2020 bắt buộc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử (HĐĐT) là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ gồm 2 loại: HĐĐT của doanh nghiệp và HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế. Theo đó, HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế là HĐĐT được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số xác thực qua hệ thống xác thực hóa đơn của cơ quan thuế, hoặc của tổ chức T-Van. HĐĐT của doanh nghiệp là HĐĐT được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Từ ngày 1/1/2019, 30% tổ chức, doanh nghiệp sẽ bắt đầu áp dụng hóa đơn điện tử. Mục tiêu từ nay năm 2020, sẽ có 80% các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế.

Những đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, những đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử  từ năm 2018:

  • Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã áp dụng dịch vụ hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trước ngày 01/01/2018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
  • Các doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên phải sử dụng hóa đơn điện. Bên cạnh đó còn có các doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
  • Doanh nghiệp đang thực hiện các lĩnh vực kê khai thuế và giao dịch thương mại có các điều kiện sau: có chữ ký số, có phần mềm bán hàng, dịch vụ kết nối kế toán, phần mềm kế toán, có đầy đủ cơ sở hạ tầng để sử dụng hóa đơn điện tử.

Đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử
Những đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử từ năm 2020
  • Doanh nghiệp, tổ chức đang kinh doanh có sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế từ ngày 01/01/2018.
  • Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 hiện chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp hoặc mã của cơ quan thuế trước ngày 01/07/2018.
  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn nếu không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thì được cơ quan thuế hỗ trợ để sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế.
  • Hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở lên.

Trên đây FADI vừa mới cung cấp cho độc giả những nhóm đối tượng đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo luật của bộ tài chính. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin của hóa đơn điện tử vui lòng gọi 0334 999 662 hoặc truy cập khoitaodoanhnghiep.com.vn để tìm đọc nhiều thông tin hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *