0334.999.662

Nhận biết thành viên hợp danh và thành viên góp vốn

Giữa thành viên hợp danh và thành viên góp vốn khác nhau ở điểm nào? Đây luôn là một câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Để có câu trả lời, hôm nay FADI sẽ giúp các bạn phân biệt thành viên hợp danh với các thành viên góp vốn qua bài viết bên dưới để có cái nhìn rõ hơn.

Đọc nhanh

Điểm giống nhau giữa thành viên hợp danh và thành viên góp vốn

thành viên hợp danh và thành viên góp vốn
Hợp tác cùng phát triển công ty hợp danh

Theo Luật doanh nghiệp giữa 2 thành viên sẽ có những điểm giống nhau như dưới đây.

 • Đều là thành viên của Công ty hợp danh.
 • Phải góp đủ và đúng thời hạn số vốn như đã cam kết.
 • Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp hoặc theo đúng thỏa thuận quy định tại điều lệ công ty.
 • Có quyền tham gia họp thảo luận, biểu quyết tại hội đồng thành viên về tình hình, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình.
 • Khi công ty giải thể hoặc phá sản sẽ được chia một phần giá trị tài sản còn lại tương ứng theo tỷ lệ  phần vốn góp vào công ty nếu trong Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác.
 • Có quyền yêu cầu các công ty cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty, xem xét về sổ kế toán và tài liệu khác của Công ty.

Sự khác nhau giữa thành viên hợp danh và thành viên góp vốn

thành viên hợp danh và thành viên góp vốn
Tham gia thảo luận các vấn đề của công ty

Thành viên hợp danh

 • Phải có ít nhất 02 thành viên.
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân.
 • Phải có trình độ chuyên môn, hiểu biết về lĩnh vực mà công ty kinh doanh.
 • Phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ với công ty.
 • Tham gia quản lý công ty, nhân danh của công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh, đàm phán và ký kết hợp đồng.
 • Sử dụng con dấu, tài sản của công ty để tổ chức hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty
 • Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về những vấn đề của Công ty.
 • Thành viên hợp danh sẽ không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty khác.

Thành viên góp vốn

 • Không bắt buộc, có thể có hoặc không.
 • Thành viên góp vốn có thể là một cá nhân hoặc tổ chức.
 • Không cần có trình độ chuyên môn về lĩnh vực kinh doanh của công ty.
 • Chỉ chịu trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp.
 • Không được tham gia công tác quản lý công ty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty.
 • Chỉ được tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về việc sửa đổi, bổ sung các Điều lệ công ty, về tổ chức lại và giải thể công ty.
 • Được định đoạt phần vốn góp của mình có thể tặng cho, để thừa kế, thế chấp hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

FADI – Dịch vụ tư vấn về thành viên hợp danh và thành viên góp vốn

FADI đã giúp các bạn phân biệt hai loại thành viên này để thấy được ưu điểm cũng như nhược điểm của mỗi thành viên. Từ đây, các bạn đã có thể xác định được quyền, nghĩa vụ cũng như những hạn chế của các thành viên này trong công ty hợp danh để đưa ra biện pháp đầu tư cho phù hợp.

Chúng tôi luôn đặt chữ “Tâm” vào trong công việc, đặc biệt FADI lấy lợi ích của khách hàng làm mục tiêu phát triển trong tương lai. Với chất lượng uy tín, dịch vụ của chúng tôi được rất nhiều khách hàng lựa chọn.

Không chỉ vậy, chúng tôi còn cung cấp rất nhiều dịch vụ như hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, hóa đơn điện tử, thuế,… Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến thành viên hợp danh và thành viên góp vốn xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc qua HOTLINE: 0334 999 662 để được hướng dẫn chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *