0334.999.662

Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào?

Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp là một nghiệp vụ không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt khi doanh nghiệp hoạt động có lãi. Đối với những doanh nghiệp có bộ phận kế toán đảm nhận nhiệm vụ này thì dễ dàng hơn trong việc hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, có những doanh nghiệp còn chưa có một bộ phận kế toán đầy đủ thì còn nhiều khó khăn khi tính thuế vì thiếu nhân lực. Trong bài viết này, FADI sẽ cung cấp cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp để các bạn cùng tìm hiểu.

Đọc nhanh

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp được hiểu là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có lợi nhuận. 

kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Căn cứ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất. Thu nhập chịu thuế bao gồm lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp khác nhau đối với từng cơ sở và loại hình kinh doanh. Đối với cơ sở kinh doanh là 28% và đối với cơ sở tìm kiếm, khai thác tài nguyên từ 28% đến 50%.

Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp là nghiệp vụ bắt buộc cần thực hiện để hoàn thành các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước.

Cách Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tính thuế 

Kế toán thuế TNDN có thể được tính theo quý hoặc theo năm với cách tính như sau:

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ) x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Đối với các doanh nghiệp có quỹ phát triển khoa học công nghệ

Thu nhập tính thuế được tính như sau:

  • Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Khoản thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

Với:

  • Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Khoản chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

Để tính được khoản thu nhập chịu thuế, cần tính doanh thu, chi phí được trừ và các khoản thu nhập khác.

Hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp chính xác, rõ ràng

Doanh thu tính thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu hay chưa. Đối với các doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với các doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. Đối với doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được chia cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Thu nhập khác của doanh nghiệp gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, tài sản, dự án, quyền sở hữu, hoạt động đầu tư, thanh lý tài sản,…

Lưu ý khi kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Thực hiện nghiệp vụ kế toán thuế TNDN áp dụng cho các doanh nghiệp quản lý, theo dõi và hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chế độ kế toán hiện hành và các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường.
  • Một số hoạt động kinh doanh đặc thù như: bất động sản, dầu khí có những cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp khác.
  • Một số doanh nghiệp, ngành nghề được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc áp dụng xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại.

Hy vọng với những thông tin và cách tính thuế trên đây đã giúp bạn hiểu rõ hơn về thuế thu nhập doanh nghiệp. Để tìm hiểu thêm về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp chính xác, uy tín, hãy liên hệ với FADI theo số hotline 0334.999.662 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *