0334.999.662

Hướng dẫn lộ trình thực hiện hóa đơn điện tử từ A-Z

Từ năm 2020 các hộ kinh doanh, doanh nghiệp phải chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử. Chính vì vậy, FADI sẽ hướng dẫn lộ trình thực hiện hóa đơn điện tử trong bài viết dưới đây.

Nghị định 119 quy định về hóa đơn điện tử trong bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cung cấp nhiều thông tin, cơ sở pháp lý quan trọng. Một trong những nội dung quan trọng nhất trong đó là lộ trình thực hiện hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh.

Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP về sử dụng hóa đơn điện tử

Nghị định 119/2018/NĐ-CP đã chính thức có hiệu lực hơn 5 tháng. Nghị định này đã bổ sung những cơ sở pháp lý quan trọng giúp doanh nghiệp có thể chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hình thức hóa đơn giấy truyền thống mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Một trong những nội dung quan trọng nhất của Nghị định 119 là lộ trình thay thế hóa đơn giấy bằng hóa đơn điện tử. Cụ thể, Điều 35 và Điều 36 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP cung cấp các mốc thời gian đáng chú ý sau đây:

Lộ trình thực hiện hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2018 – hết 31/10/2020

lộ trình thực hiện hóa đơn điện tử
Các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, tự in hoặc đã đặt mua của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì được phép tiếp tục sử dụng các hóa đơn đó cho đến hết ngày 31/10/2020. Đồng thời doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh dựa vào quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP để thực hiện các thủ tục về hóa đơn.

Theo lộ trình thực hiện hóa đơn điện tử này thì các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh được cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nhưng chưa đáp ứng được các điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời có mong muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, tự in, hóa đơn đã mua của cơ quan thuế thì tiến hành gửi dữ liệu và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng đến cơ quan thuế. Những dữ liệu này góp phần đóng góp vào cơ sở dữ liệu hóa đơn của Tổng cục Thuế, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử để phục vụ công tác tra cứu.

Lộ trình chuyển đổi hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020

lộ trình thực hiện hóa đơn điện tử
Quá trình thực hiện hóa đơn điện tử theo các mốc thời gian

Từ ngày 01/11/2020 tất cả các doanh nghiệp đều bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải hoàn thành việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử, đồng thời thực hiện các quy định về hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Cũng kể từ ngày 01/01/2020, các Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành.

Riêng đối với các tổ chức công lập như các trường học, bệnh viện sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền. Việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử hoặc Phiếu thu tiền điện tử tại các tổ chức này sẽ thực hiện theo tiến trình của Bộ Tài chính.

Trên đây là lộ trình thực hiện hóa đơn điện tử đã được nêu rõ theo các nghị định của chính phủ. Để thay đổi kịp thời việc sử dụng hóa đơn điện tử người dùng cần tìm hiểu rõ hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *