0334.999.662

Hóa đơn điện tử doanh nghiệp – Giải pháp tối ưu hóa thời đại mới

Hiện nay, trong thời đại công nghệ hiện đại hóa đơn điện tử là xu thế tất yếu với mục tiêu năm 2020 hóa đơn điện tử phải thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy. Để việc chuyển đổi này diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất thì doanh nghiệp cần hiểu rõ các vấn đề liên quan đến hóa đơn điện tử. Hãy cùng tìm hiểu rõ về hóa đơn điện tử doanh nghiệp ở bài viết.

Định nghĩa về hóa đơn điện tử

Hoá đơn điện tử là các thông điệp, dữ liệu về điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, gửi, lập, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Được khởi tạo, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế cho việc bán hàng hoá, dịch vụ. 

Hóa đơn điện tử doanh nghiệp gồm:

–  Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng cho người bán hàng hóa, cung cấp các dịch vụ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. 

–  Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng cho người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. 

–  Hoá đơn khác gồm: vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm….

Hóa đơn điện tử doanh nghiệp

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp

–  Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

–  Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.

– Các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

– Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn.

Điều kiện để hóa đơn điện tử doanh nghiệp có giá trị pháp lý

–  Hóa đơn điện tử phải có sự đảm bảo đầy đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.

–  Luôn có tiêu chí đánh giá với thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi.

–  Mọi thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử

–  Sử dụng hóa đơn điện tử giúp giảm chi phí hơn so với sử dụng hóa đơn giấy (giảm chi phí giấy in, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn, không cần không gian lưu trữ hóa đơn…)

– Giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế.

– Khắc phục rủi ro làm mất, hỏng, cháy khi sử dụng hóa đơn giấy do hệ thống lưu trữ hóa đơn điện tử được sao lưu và thường xuyên cập nhật nên khả năng mất hoàn toàn dữ liệu hóa đơn là khó xảy ra.

Những trường hợp doanh nghiệp được cấp hóa đơn điện tử miễn phí

  •  Hộ, cá nhân kinh doanh, trừ hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng hoặc 10 tỷ đồng trở lên lĩnh vực thương mại, dịch vụ.
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong 12 tháng, kể từ khi thành lập doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn.
  • Đối tượng khác do Bộ Tài chính quyết định.

Trên đây là một số lưu ý về hóa đơn điện tử doanh nghiệp, hy vọng chúng tôi đã cung cấp cho bạn những nội dung quan trọng, cần thiết nhất cho bạn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *