0334.999.662

Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm những gì?

Nhiều doanh nghiệp thắc mắc về điều kiện cũng như hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào? Bởi theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ban hành quy định các doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/11/2020. Tất cả sẽ được FADI giải đáp trong bài viết này.

Điều kiện doanh nghiệp được phát hành hóa đơn điện tử

– Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện, đã và đang thực hiện giao dịch điện tử khai thuế với cơ quan Thuế.

– Có địa điểm, đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử.

hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
Sử dụng hóa đơn điện tử là xu thế tất yếu

– Có đội ngũ thực thi đủ khả năng, trình độ tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

– Có chữ ký điện tử theo đúng quy định của pháp luật.

– Có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm kế toán tại thời điểm lập hóa đơn.

– Có các quy trình sao lưu, khôi phục và lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ.

Tìm hiểu hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn điện tử phải chuẩn bị hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Hồ sơ này bao gồm:

– Mẫu hóa đơn điện tử

– Quyết định về việc sử dụng hóa đơn điện tử

– Thông báo việc phát hành hóa đơn điện tử.

hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cũng không quá phức tạp

Bộ hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử sẽ được gửi cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử thông qua cổng thông tin điện tử. Đơn vị nên liên hệ trực tiếp đến cán bộ Thuế quản lý để tìm hiểu Chi cục Thuế quản lý nhận hồ sơ qua hình thức nào để chuẩn bị phù hợp.

Thứ tự thực hiện đăng ký phát hành hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Thành lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp trước khi khởi tạo hóa đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử gửi cho cơ quan Thuế theo Mẫu số 1 Phụ lục Thông tư 32/2011/TT-BTC ban hành ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử hóa đơn điện tử.

Thành lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử

hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử có rất nhiều điểm tiện lợi

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh khởi tạo hóa đơn điện tử phải tiến hành lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi sử dụng hóa đơn điện tử.

Đơn vị doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng bao gồm:

– Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu 01, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32)

– Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo mẫu (Mẫu 02, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32)

– Hóa đơn mẫu (có thể tự chuẩn bị hoặc được cung cấp bởi nhà cung ứng phần mềm hóa đơn điện tử)

Ký số vào hóa đơn điện tử mẫu

Doanh nghiệp cần phải ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu theo đúng định dạng cho người mua đến cơ quan Thuế theo đường điện tử.

Trên đây là các điều kiện, thủ tục cũng như hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử mà chúng tôi muốn thông tin tới các bạn. Liên hệ FADI (hotline 0334 999 662) để được tư vấn chi tiết về hóa đơn điện tử, chữ ký số, thuế… nhé.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *