0334.999.662

Hồ sơ cần thiết để làm thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ công ty

Đối với công ty doanh nghiệp muốn thay đổi trụ sở làm việc cần làm thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ công ty. Vậy hồ sơ cần những gì?

Do nhiều điều kiện, hoàn cảnh khác nhau nhiều công ty doanh nghiệp đã có quyết định di dời địa chỉ trụ sở làm việc sang một địa chỉ mới. Nhưng để di dời mà vẫn đảm bảo tính pháp lý và nằm trong kiểm soát của nhà nước thì các doanh nghiệp cần làm thủ tục đăng ký thay địa chỉ công ty.

Đọc nhanh

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ công ty trên giấy phép kinh doanh

Đối với từng nhóm đối tượng riêng sẽ có những thủ tục đăng ký đổi địa chỉ công ty khác nhau.

Đối với Công ty TNHH 1 thành viên

 • Văn bản thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định của chủ sở hữu
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ
thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ công ty
Đăng ký thay đổi địa chỉ công ty

 Đối với Công ty TNHH 2 thành viên

 • Văn bản thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định của hội đồng thành viên
 • Biên bản họp hội đồng thành viên
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ

Đối với Công ty Cổ phần

 • Văn bản thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ công ty với cơ quan thuế

Sau khi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh mới phải nộp mẫu thông báo chuyển địa chỉ tại Chi cục thuế quản lý cũ, đồng thời phải báo cáo thủ tục thuế theo quý tại thời điểm chuyển đi.

 • Đối với trường hợp doanh nghiệp đã đặt in hóa đơn nếu không có nhu cầu sử dụng hóa đơn hiện tại thì làm thông báo hủy hóa đơn và gửi cho Chi cục thuế quản lý doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp vẫn muốn sử dụng hóa đơn hiện tại thì làm 01 con dấu khắc địa chỉ mới sau đó đóng lên hóa đơn để tiếp tục lưu hành.

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ công ty được thực hiện ở đâu?

thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ công ty
Tiến hành thay đổi trụ sở doanh nghiệp

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty được tiến hành tại các cơ quan sau đây:

– Thay đổi địa chỉ công ty cùng quận: Khách hàng chỉ cần tiến hành nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty

– Thay đổi địa chỉ công ty khác quận: Khách hàng cần tiến hành nộp hồ sơ tại chi cục thuế quận, huyện đang quản lý doanh nghiệp của khách hàng phòng đăng ký kinh doanh nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty

– Thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh: Khách hàng cần tiến hành nộp hồ sơ tại chi cục thuế quận, huyện đang quản lý doanh nghiệp của khách hàng phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố nơi khách hàng sẽ đăng ký trụ sở chính công ty chuyển đến.

Thay đổi địa chỉ công ty có phải đổi lại dấu không?

Sau khi hoàn tất thủ tục đổi địa chỉ công ty có cần thay đổi con dấu hay không? 

Thông tin trên dấu công ty bao gồm: Tên Công ty; Địa chỉ công ty; mã số doanh nghiệp công ty. Việc thay đổi địa chỉ công ty có dẫn đến việc phải đổi dấu hay không phụ thuộc vào nội dung sau:

– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cùng quận, huyện: Không phải đổi dấu công ty

– Thay đổi địa chỉ công ty khác quận, huyện, tỉnh: Phải đổi lại dấu công ty và công bố lại mẫu dấu mới trên cổng thông tin quốc gia.

Trên đây là các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ công ty và các hướng dẫn cụ thể cần thiết liên quan đến việc thay đổi này. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp đến độc giả những thông tin cần thiết nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *