0334.999.662

FADI cung cấp dịch vụ tư vấn luật sáp nhập doanh nghiệp

Theo luật sáp nhập doanh nghiệp các đơn vị phải cung cấp đầy đủ giấy tờ hồ sơ để thực hiện hoàn tất việc sáp nhập doanh nghiệp. Để biết rõ hơn về thủ tục sáp nhập cũng như dịch vụ tư vấn sáp nhật như thế nào cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau.

Hồ sơ sáp nhập cần những gì?

Hồ sơ xin sáp nhập gồm:

Trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty vào một công ty khác cùng loại, ngoài các giấy tờ quy định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, dự án đầu tư (thay đổi ngành/mục tiêu hoạt động, trụ sở, vốn…), trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập phải có thêm:

luật sáp nhập doanh nghiệp
Dịch vụ tư vấn luật sáp nhập doanh nghiệp
  1. Hợp đồng sáp nhập (theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp)
  2. Biên bản họp công ty về việc sáp nhập
  3. Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế) của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập
  4. Bản giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai (đối với dự án thuộc diện thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư – Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006)
  5. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án (theo mẫu Phiếu thông tin tình hình thực hiện dự án).

Dịch vụ tư vấn các quy định về luật sáp nhập doanh nghiệp

– Tư vấn Thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của mỗi doanh nghiệp liên quan để thông qua nội dung sáp nhập doanh nghiệp

– Tư vấn Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp và thông qua các vấn đề sáp nhập

– Tư vấn Thủ tục và điều kiện sáp nhập doanh nghiệp

luật sáp nhập doanh nghiệp
Những quy định về sáp nhập doanh nghiệp

– Tư vấn Phương án sử dụng lao động sau khi sáp nhập 

– Tư vấn về Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, chuyển đổi cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp bị sáp nhập

– Tư vấn về Thời hạn thực hiện sáp nhập doanh nghiệp

– Hướng dẫn soạn thảo Điều lệ doanh nghiệp nhận sáp nhập

– Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục sáp nhập công ty (thủ tục sáp nhập doanh nghiệp)

– Theo dõi việc xử lý và thông báo kết quả 

– Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bao gồm mã số thuế) tại sở Kế hoạch và đầu tư

– Đăng ký khắc dấu tại cơ quan có thẩm quyền 

FADI cam kết với khách hàng về dịch vụ tư vấn luật sáp nhập doanh nghiệp

– Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp nhận sáp nhập

– Tư vấn nhanh chóng các thủ tục, hồ sơ giấy tờ

– Hướng dẫn các thủ tục khác

– Giá dịch vụ tư vấn luật sáp nhập doanh nghiệp ưu đãi

– Phục vụ chuyên nghiệp nhiệt tình.

Hy vọng với những thông tin về gói dịch vụ tư vấn luật sáp nhập doanh nghiệp của FADI đã mang đến cho khách hàng nhiều thông tin hơn. Nếu bạn muốn tư vấn kỹ hơn xin gọi về 0334.999.662, chúng tôi sẽ có chuyên viên hỗ trợ tốt nhất..

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *