0334.999.662

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp

Theo quy định của luật doanh nghiệp ban hành, các doanh nghiệp có quyền được thêm, bớt ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu phát triển. Nhưng khi thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh cần phải thông báo với sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập. Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh là thủ tục mà các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động muốn thêm một hoặc nhiều lĩnh vực kinh doanh phải thực hiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh
Thay đổi ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp

Đọc nhanh

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

  • Thông báo đăng ký đổi ngành nghề kinh doanh
  • Biên bản về việc chuyển đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và bổ sung ngành nghề kinh doanh.
  • Quyết định về việc khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
  • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

Nếu như doanh nghiệp thực hiện bổ sung, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì được quyền đăng ký bổ sung trước. Sau đó bạn hãy xin giấy phép con liên quan đến điều kiện kinh doanh cụ thể.

Điều kiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh 

Để có thể thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty, cần đáp ứng những  điều kiện sau:

Ngành nghề kinh doanh dự kiến bổ sung phải nằm trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam. Trường hợp ngành nghề không nằm trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam thì phải được quy định cụ thể tại văn bản pháp luật chuyên ngành.

đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh
Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh dự kiến bổ sung không trùng với ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đã đăng ký. Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký mã ngành này thiếu nội dung mà doanh nghiệp muốn bổ sung thì phải rút mã ngành cũ và điều chỉnh lại lại mã ngành này.

Ngành nghề kinh doanh dự kiến bổ sung thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng được điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đối với doanh nghiệp khi thành lập chưa đăng ký số điện thoại/email khi thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh phải kèm theo bổ sung thông tin trên.

Quy trình đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh cho các doanh nghiệp

Đăng ký thêm ngành kinh doanh chính là thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và không phải là kiến thức quá phổ cập. Cho nên, quy trình thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ trực tuyến đến cổng thông tin quốc gia – sở kế hoạch và đầu tư.

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và đưa ra thông báo hồ sơ hợp lệ hoặc cần sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Hồ sơ online sau khi được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ phải bản cứng đến phòng đăng ký kinh doanh và đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nếu chỉ nắm được quy trình thực hiện chắc chắn vẫn chưa đủ để giúp bạn đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh thành công. Vì ở mỗi giai đoạn sẽ có những yêu cầu và lưu ý riêng. Chúng tôi hoàn toàn hiểu điều đó, cho nên bạn hãy truy cập vào website khoitaodoanhnghiep.vn hoặc hotline: 0866-230-662 để được tư vấn nhiệt tình nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *