0334.999.662

Có thể xuất hóa đơn điện tử lùi ngày không?

Khi mới bắt đầu chuyển từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc sử dụng các quy trình, nguyên tắc và quy định về hóa đơn điện tử. Để việc sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp diễn ra thuận lợi nhất, tránh các sai phạm, doanh nghiệp cần nắm chắc các quy định liên quan đến hóa đơn điện tử. Có thể xuất hóa đơn điện tử lùi ngày không? Và những điều khoản liên quan đến vấn đề này là vấn đề mà các doanh nghiệp cần phải lưu tâm để không xảy ra các vấn đề pháp lý không đáng có.

Có thể xuất hóa đơn điện tử lùi ngày không?
Lưu ý về thời gian xuất hóa đơn điện tử

Xuất hóa đơn điện tử lùi ngày có được không?

Doanh nghiệp không được xuất hóa đơn điện tử hay lập hóa đơn không đúng thời điểm sẽ bị xử phạt. Căn cứ theo Thông tư 39/2014/TT-BTC mục a, khoản 2, điều 16.

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hay quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với việc cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Đối với trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với việc cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi thông số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để dựa vào đó tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.

Có thể xuất hóa đơn điện tử lùi ngày không?
Những điều khoản liên quan đến việc xuất hóa đơn lùi ngày

Ngày lập hóa đơn đối với việc xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành và không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Tùy từng trường hợp mà có thể áp dụng xuất hóa đơn điện tử lùi ngày không?

Trong trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị của hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

Đối với trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế phải là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn được thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng hạn cuối là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Ngày lập hóa đơn đối với dịch vụ bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Như vậy, hành vi lùi ngày xuất hóa đơn điện tử hay hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *