0334.999.662

Chức năng nhiệm vụ của chi cục thuế được quy định như thế nào?

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-BTC trong đó có quy định về chức năng nhiệm vụ của chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và chi cục thuế của các khu vực trực thuộc. FADI sẽ điểm lại một số nét đáng chú ý về nội dung này như sau:

Vị trí của chi cục thuế

chức năng nhiệm vụ của chi cục thuế
Trụ sở chi cục thuế

Chi cục thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố; Chi cục thuế khu vực là tổ chức trực thuộc cục thuế cấp tỉnh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (gọi chung là thuế) thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của chi cục thuế về quản lý thu trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Chi cục thuế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Chức năng nhiệm vụ của chi cục thuế

  • Tổ chức triển khai thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn được giao
  • Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; chủ trì phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cơ quan có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.
  • Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.
  • Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của mình
  • Quản lý thông tin về người nộp thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin người  nộp thuế trên địa bàn
  • Kiểm tra giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế và chấp hành chính sách pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp.
chức năng nhiệm vụ của chi cục thuế
Thành lập chi cục thuế khu vực

Chức năng nhiệm vụ của chi cục thuế được quy định cụ thể hơn tại Quyết định số 110/QĐ-BTC ngày 14/01/2019, mời bạn đọc xem thêm tại Quyết định này.

Biên chế và kinh phí của chi cục thuế

Biên chế của Chi cục thuế do Cục trưởng Cục Thuế quyết định trong tổng biên chế được giao. Kinh phí hoạt động của Chi cục Thuế được cấp từ nguồn kinh phí của Cục Thuế.

Không phải cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào cũng đủ điều kiện và thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng các nội dung trên trước khi liên hệ công tác với. Vậy còn chần chừ gì nữa mà chưa liên hệ ngay với chúng tôi. FADI cung cấp các giải pháp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong suốt quá trình vận hành. Nếu bạn có bất cứ băn khoăn nào về chức năng nhiệm vụ của chi cục thuế và các quy định có liên quan trong quá trình liên hệ công tác với chi cục thuế thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn. Hotline: 0334.999.662, FADI hân hạnh được phục vụ quý khách!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *