0334.999.662

Chữ ký trên hóa đơn điện tử có bắt buộc?

Doanh nghiệp khi mới bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử nên còn gặp khá nhiều khó khăn, không biết chữ ký trên hóa đơn điện tử người mua và người bán bắt buộc phải có hay không. FADI xin cung cấp cho bạn thông tin để hiểu rõ hơn về hóa đơn điện tử ở bài viết dưới đây.

Chữ ký hóa đơn điện tử của người mua và bán cần có khi

chữ ký trên hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử có cần chữ ký không

Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung của hóa đơn điện tử, căn cứ điểm e, khoản 1 và khoản 2, Điều 6: Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:

Theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn phải có chữ ký điện tử.

– Theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán thì phải có chữ ký điện tử.

Chữ ký trên hóa đơn điện tử của người mua không cần khi

Cũng theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011, trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ về việc cung cấp dịch vụ, hàng hóa giữa người bán với người mua như: Hợp đồng kinh tế, Phiếu xuất kho, Biên bản giao nhận hàng hóa, Biên nhận thanh toán, Phiếu thu,… thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

chữ ký trên hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử hợp pháp

Chữ ký trên hóa đơn điện tử đối với các trường hợp khác

Căn cứ theo khoản 3 điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014, các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc chữ ký của người bán và chữ ký người mua (trừ trường hợp người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn có đầy đủ các nội dung):

– Các hóa đơn tự in của trung tâm thương mại, tổ chức kinh doanh siêu thị được thành lập theo quy định của pháp luật không nhất thiết phải có chữ ký của người mua, dấu của người bán, tên, địa chỉ, mã số thuế.

– Đối với tem, vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký, dấu của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế và chữ ký người mua.

– Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, căn cứ vào hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán.

Tóm lại, chữ ký trên hóa đơn điện tử của người mua và chữ ký, dấu của người bán không cần phải có nếu doanh nghiệp bán hàng đủ điều kiện tự in hóa đơn và phát hành hóa đơn không có chữ ký. Ngược lại, hóa đơn điện tử phải có chữ ký của người bán và người mua nếu doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn có chữ ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *