0334.999.662

Cách phân phối lợi nhuận sau thuế cho doanh nghiệp

Hoạt động kinh doanh giúp tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Doanh thu sau khi trừ đi các khoản chi phí và thuế trước lợi nhuận, doanh nghiệp thu được khoản lợi nhuận sau thuế. Phân phối lợi nhuận sau thuế như thế nào cho hợp lý luôn là vấn đề khi quyết toán tài chính cuối năm của các doanh nghiệp. FADI sẽ trình bày cách để phân chia số lợi nhuận này để các bạn cùng hình dung rõ nhất.

LN sau thuế là gì?

Lợi nhuận sau thuế là phần LN của doanh nghiệp sau khi lấy doanh thu trừ đi tất cả chi phí trong quá trình sản xuất, kinh doanh và trừ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. LN sau thuế còn được gọi là LN ròng hay lãi ròng.

Sau một năm, các doanh nghiệp cần hạch toán các khoản chi phí, doanh thu, quyết toán thuế và đóng thuế thu nhập cho nhà nước. Phần LN còn lại sau khi quyết toán xong là LN sau thuế trong các báo cáo tài chính.

phân phối lợi nhuận sau thuế
LN sau thuế sẽ được tính khi kết thúc năm tài chính

Phân phối lợi nhuận sau thuế là phân chia phần lợi nhuận sau thuế cho các cổ đông, trích quỹ hoặc giữ lại để đầu tư cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh cho năm tiếp theo.

Nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế

Phân phối LN sau thuế đảm bảo đúng quy định và tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Bù đắp khoản lỗ từ các năm trước đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.
 • Chia lãi cho các bên góp vốn theo quy định của các bản hợp đồng đã ký kết.
 • Trích quỹ dự phòng tài chính.
 • Trích các quỹ đặc biệt theo quy định.
 • Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển của công ty.
 • Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi xã hội cho người lao động trong doanh nghiệp.
 • Trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên.
 • Sau khi quyết toán các khoản trên, số lợi nhuận còn lại được phân chia cho các thành viên hoặc chia cổ tức cho các cổ đông.
phân phối lợi nhuận sau thuế
Phân phối LN sau thuế theo thứ tự ưu tiên

Tùy thuộc vào quy định của các công ty mà có các nguyên tắc quản lý tài chính và phân phối LN sau thuế riêng biệt.

Lưu ý khi phân phối lợi nhuận sau thuế

Đối với những vấn đề liên quan đến tài chính và phân phối LN sau thuế cần được tổ chức rõ ràng, minh bạch để không gây hiểu lầm cho các thành viên hay cổ đông của công ty. Vì vậy, có một số lưu ý khi phân phối LN sau thuế như sau:

 • Cổ tức chia cho cổ đông cần tuân thủ theo đúng thỏa thuận ban đầu với doanh nghiệp.
 • Nếu lợi nhuận các năm trước bị âm, phải bù lỗ trước khi phân chia lợi nhuận.
 • Với quỹ dự phòng tài chính, trích 10% LN sau thuế của doanh nghiệp.
 • Các quỹ đặc biệt phải được trích theo tỷ lệ quy định của nhà nước.

Quản lý tài chính trong đó bao gồm phân phối lợi nhuận sau thuế luôn là vấn đề phức tạp trong doanh nghiệp sau mỗi một năm hoạt động. Đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu nhân lực thực hiện công việc này. Với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, FADI đảm bảo thay doanh nghiệp bạn phân chia lợi nhuận và làm các báo cáo tài chính cụ thể, rõ ràng, chính xác nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0334 999 662 để được hỗ trợ nhanh nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *