0334.999.662

Cách khắc phục hóa đơn điện tử bị sai mã số thuế

Hóa đơn điện tử bị sai mã số thuế là một trong những sai sót rất thường xảy ra. Một phần là do chủ quan như nhập sai, không cẩn thận, nhầm lẫn nhưng cũng có thể xuất phát từ nguyên nhân khách quan do hệ thống phần mềm. Vậy cách khắc phục hóa đơn điện tử không chính xác mã số thuế là như thế nào? Mời các bạn cùng đi tìm câu trả lời qua bài viết sau đây.

Đọc nhanh

Căn cứ pháp lý về hóa đơn điện tử bị sai mã số thuế

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 20 thuộc Thông tư 39/2014/TT-BTC thì những trường hợp viết sai hóa đơn chưa kê khai thuế được quy định như sau: 

Nếu như hóa đơn đã được lập và đưa cho người mua hàng nhưng hàng hóa chưa giao, chưa cung ứng dịch vụ. Hoặc trường hợp tương tự là hóa đơn đã lập và đưa cho người mua, cả người người bán và người mua đều chưa kê khai thuế.

Trong những trường hợp này, nếu phát hiện sai mã số thuế thì phải hủy bỏ, người bán và người mua cần phải lập biên bản để thu hồi các liên của các hóa đơn đã lập sai.

Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai phải trình bày được lý do vì sao thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên bị sai, lưu giữ tất cả những hóa đơn đã lập sai và làm lại hóa đơn mới đúng theo quy định.

hóa đơn điện tử bị sai mã số thuế
Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai mã số thuế

Trường hợp khác, căn cứ vào Khoản 7, Điều 3 thuộc Thông tư 26/2015/TT-BTC có nội dung quy định về tình huống hóa đơn viết sai tên hoặc địa chỉ của người mua nhưng viết đúng mã số thuế thì cách xử lý như sau:

Trường hợp hóa đơn đã lập không chính xác về tên, địa chỉ của người mua nhưng kê khai đúng mã số thuế của người mua thì các bên bán và mua lập biên bản để điều chỉnh, đồng thời không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Trong những trường hợp hóa đơn đã được lập có những vấn đề sai sót khác sẽ phải thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Điều 20, quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Như vậy, nói tóm lại thì có 2 cách xử lý khi hóa đơn kê khai sai mã số thuế của người mua trong khi cả 2 bên đã kê khai thuế như sau: một là lập biên bản thu hồi hóa đơn đồng thời xuất hóa đơn thay thế. Thứ hai là lập biên bản điều chỉnh sai sót kèm theo xuất hóa đơn điều chỉnh.

Phương pháp xử lý hóa đơn điện tử bị sai mã số thuế bằng cách lập hóa đơn mới thay thế

Để khắc phục hóa đơn điện tử bị sai mã số thuế, cả hai bên bán và mua sẽ phải cùng lập “Biên bản thu hồi lại hóa đơn viết sai”. Trên biên bản phải ghi chi tiết số hóa đơn, ngày xuất hóa đơn.

hóa đơn điện tử bị sai mã số thuế
Biên bản thu hồi hóa đơn đã viết sai

Nội dung trên hóa đơn cùng với nội dung đã viết sai, kỳ kê khai hóa đơn. Biên bản thu hồi hóa đơn phải được ký xác nhận bởi người có thẩm quyền của cả hai bên. Sau khi đã lập xong Biên bản thu hồi hóa đơn, bên bán tiến hành thu hồi hóa đơn viết sai đồng thời xuất hóa đơn thay thế.

Phương pháp xử lý hóa đơn điện tử bị sai mã số thuế

Trong cách này, bên bán sẽ không thu hồi lại hóa đơn điện tử sai mã số thuế mà chỉ cần xuất hóa đơn điều chỉnh. Trên hóa đơn điều chỉnh cần ghi rõ: Điều chỉnh cho hóa đơn số mấy, ngày nào do ghi sai mã số thuế.

Cả hai bên bán và mua cùng không kê khai điều chỉnh thuế (do đã thực hiện kê khai trong tháng trước), chỉ cần giữ lại hóa đơn điều chỉnh nhằm giải trình khi cần thiết. Bên bán chỉ khai báo đã sử dụng hóa đơn trong kỳ.

Trên đây là những thông tin về hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử bị sai mã số thuế. Hy vọng người đọc sẽ hiểu rõ hơn và có những biện pháp khắc phục phù hợp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *