0334.999.662

Cách đăng ký hóa đơn điện tử khi thay đổi địa chỉ

Doanh nghiệp, công ty khi thay đổi địa điểm kinh doanh mà không biết phải làm như thế nào với hóa đơn điện tử. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn về việc đăng ký hóa đơn điện tử khi thay đổi địa chỉ.

Đọc nhanh

3 bước đăng ký hóa đơn điện tử khi thay địa chỉ

Bước 1: Doanh nghiệp, công ty chuẩn bị hồ sơ đăng ký theo mẫu ban hành

Bước 2: Kê khai các thông tin liên quan như địa chỉ mới qua mạng

Cách đăng ký hóa đơn điện tử khi thay đổi địa chỉ
Hình ảnh mẫu Tờ khai đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hoá đơn điện tử

Bước 3: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết sau đó nộp cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp chuyển đến.

Đăng ký hóa đơn điện tử khi đổi địa chỉ được chia như sau:

Trường hợp 1: Khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ công ty nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan quản lý thuế mà vẫn muốn sử dụng hóa đơn đã phát hành thì:

–     Đóng dấu địa chỉ thay đổi vào bên cạnh địa chỉ cũ

–    Làm thông báo thay đổi thông tin hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu kèm theo thông tư 39/2014/TT-BTC.

Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử khi thay đổi địa chỉ mà làm thay đổi cơ quan quản lý thuế nhưng vẫn muốn sử dụng hóa đơn đã phát hành thì:

–     Đóng dấu tên địa chỉ mới trên hóa đơn.

–   Làm bảng kê khai hóa đơn chưa sử dụng theo mẫu ban hành kèm theo thông tư 39/2014/TT-BTC

–   Làm bảng kê hóa đơn chuyển đi theo mẫu BK01/AC

–  Cuối cùng thông báo điều chỉnh hóa đơn gửi đến cơ quan thuế nơi doanh nghiệp chuyển đến.

Cách đăng ký hóa đơn điện tử khi thay đổi địa chỉ
Mẫu: BK01/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

Lưu ý đăng ký hóa đơn điện tử khi thay đổi địa chỉ

Nếu doanh nghiệp không muốn sử dụng hóa đơn cũ thì phải hủy hết hóa đơn chưa sử dụng đồng thời thông báo việc hủy đó cho cơ quan quản lý thuế nơi địa chỉ cũ.

Sau đó phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn điện tử khi đổi địa chỉ mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Hóa đơn điện tử khi thay đổi địa chỉ có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn điều kiện sau:

–  Phải bảo đảm đủ tin cậy về tính toàn vẹn thông tin chứa trong hóa đơn điện tử.

Tính toàn vẹn của thông tin phải được thể hiện qua việc đầy đủ thông tin và đặc biệt chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong lưu trữ, trao đổi hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.

–  Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

(Theo khoản 3, điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.) 

Khi muốn tìm hiểu thêm về hóa đơn điện tử và cách đăng ký hóa đơn điện tử khi đổi địa chỉ một cách đầy đủ thì doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với FADI – chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc và hỗ trợ bạn hoàn thành việc đăng ký một cách nhanh chóng, tiện lợi nhất cho bạn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *