0334.999.662

Các lưu ý khi xuất hóa đơn điện tử

Khi xuất hóa đơn điện tử nhiều doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn lúng túng. Những tổ chức, doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy cần nắm rõ các lưu ý khi xuất hóa đơn điện tử.

Đọc nhanh

Cách viết tắt trên hóa đơn xuất

Một số tài liệu hướng dẫn về cách viết tắt tạo, xuất hóa đơn mà  bạn có thể tìm đọc và nghiên cứu:

– Điều 16, mục 2 Thông tư 39/2014/TT – BTC
– Nghị định 1/2010/NĐ – CP
– Nghị định 04/2014/NĐ – CP.
Phần hóa đơn điện tử gồm các yếu tố sau: tên, mã số thuế, địa chỉ của 2 bên mua bán. Các trường thông tin này không giới hạn ký tự.
Các lưu ý khi xuất hóa đơn điện tử
Tìm hiểu và xuất hóa đơn điện tử đúng cách

Các thiết lập hóa đơn điện tử

Một trong các lưu ý khi xuất hóa đơn điện tử khá quan trọng mà bạn nên biết đó là cách thiết lập hóa đơn điện tử đúng pháp lý. Sau khi hóa đơn điện tử được xuất, các doanh nghiệp tuân thủ các quy định theo điều 19 thông tư 39/2014/TT – BTC sau đây:
Đối với các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng buôn bán, dịch vụ: Nếu trong danh mục hàng hóa dịch vụ bán có liệt kê trong hóa đơn nhiều hơn số dòng mặc định, thì người bán được phép tạo nhiều hóa đơn và chọn 1 trong 2 cách sau:
Người ghi ghi số hóa đơn liên tiếp. Số hóa đơn đầu sẽ phải ghi cụm: tiếp số sau trên dòng ghi hàng hóa, dịch vụ cuối cùng. Dòng ghi hàng hóa, dịch vụ của hóa đơn sau được ghi cụm “tiếp số trước”.
Khi hóa đơn có nhiều hơn 1 trang thì phần đầu trang sẽ hiển thị giống với trang đầu: tên địa chỉ, mã số thuế của 2 bên mua bán. Thông tin được viết dưới dạng tiếng việt không dấu “tiếp theo trang trước – trang X/Y” (X: số thứ tự trang, Y: tổng số trang hóa đơn)”.

thể chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Phía cung cấp dịch vụ hàng hóa được phép chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy. Nếu mục đích có thể chứng minh nguồn gốc của hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên để đảm bảo tính hợp pháp cho hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp chỉ được thực hiện chuyển đổi một lần duy nhất.

Đối với hóa đơn điện tử cần lưu ý các yêu cầu sau:

-Tính toàn vẹn của nội dung gốc của hóa đơn
-Sử dụng ký hiệu riêng để xác nhận hóa đơn gốc chuyển đổi qua hóa đơn điện tử có sử dụng dòng chữ rõ ràng nêu rõ đâu là hóa đơn chuyển đổi
-Ghi chú đầy đủ họ tên đại diện pháp lý của bên bán.

Trường hợp lùi ngày xuất hóa đơn

Một trong các lưu ý khi xuất hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp nên chú ý đó là ngày được lùi khi xuất hóa đơn. Đối với bất kì trường hợp nào có sự lùi ngày xuất hóa đơn mà không ghi đúng thời gian đều bị xử phạt hành chính. Theo điều 11 thông tư 10/2014 TT-BTC được quy định rõ ràng doanh nghiệp phải chứng thực rõ ràng thời gian khởi tạo khi xuất hóa đơn điện tử chính xác.
 Hy vọng với các lưu ý khi xuất hóa đơn điện tử đã nêu ở trên sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về hóa đơn điện tử và cách xử lý khi thực hiện giao dịch.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *