0334.999.662

Các điểm khác nhau giữa phá sản và giải thể

Phá sản và giải thể đều là những phương thức làm chấm dứt sự tồn tại cả về mặt pháp lý lẫn thực tế của doanh nghiệp. Tuy nhiên giải thể và phá sản có những điểm đặc thù riêng biệt. Chúng ta hãy cùng xem sự khác nhau giữa hai khái niệm này ở bài viết dưới đây nhé.

Đọc nhanh

Tìm hiểu chung về phá sản và giải thể

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động và bị xóa tên khỏi sổ đăng ký kinh doanh. Sau khi giải thể thì doanh nghiệp bị đóng mã số thuế và không thể tiếp tục tiến hành hoạt động kinh doanh.

phá sản và giải thể
Công ty không thể tiếp tục kinh doanh sau giải thể

Doanh nghiệp giải thể trong các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 201, Luật doanh nghiệp 2014:

– Công ty kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ mà không có quyết định gia hạn

– Dựa trên quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu công ty/hội đồng thành viên đối với công ty TNHH…

– Công ty không có đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

– Đối với doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký.

Phá sản doanh nghiệp là gì?

Đây là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Doanh nghiệp phá sản khi không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ đến hạn trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Những điểm khác nhau chủ yếu giữa phá sản và giải thể

Người có quyền nộp đơn

– Giải thể: chủ doanh nghiệp, hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty, đại hội đồng cổ đông, tất cả thành viên hợp danh.

– Phá sản: chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị/ hội đồng thành viên, cổ đông/nhóm cổ đông (từ 20% vốn liên tục trong 06 tháng), công đoàn, người lao động, chủ nợ, người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh.

phá sản và giải thể
Có nhiều điểm khác nhau giữa phá sản và giải thể

Người có quyền ra quyết định

– Giải thể: các đối tượng có quyền yêu cầu, có quyền ra quyết định giải thể (chủ doanh nghiệp, đại hội đồng cổ đông…).

– Phá sản: tòa án ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

Thủ tục giải quyết khi phá sản và giải thể

– Giải thể: thủ tục hành chính, nội bộ trong doanh nghiệp.

– Phá sản: thủ tục tố tụng, tiến hành tại tòa.

Thứ tự thanh toán tài sản

– Giải thể: các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động; nợ thuế; các khoản nợ khác.

– Phá sản: chi phí phá sản; khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội;  bảo hiểm y tế, quyền lợi khác của người lao động; khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; khoản nợ phải trả cho chủ nợ.

Hậu quả về mặt pháp lý

– Giải thể: bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh và chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp.

– Phá sản: doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản vẫn có thể tiếp tục hoạt động nếu như một người nào đó mua lại toàn bộ doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin về thủ tục phá sản và giải thể doanh nghiệp. Hy vọng có thể giúp bạn biết thêm về pháp lý, luật liên quan khi doanh nghiệp có yêu cầu thực hiện. Và nếu các bạn có thắc mắc gì về dịch vụ thành lập doanh nghiệp hãy liên hệ với FADI theo hotline 0334 999 662 nhé.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *