Bảng giá dịch vụ

Gói 1
1.100.000 Đ
Tư vấn đặt tên công ty
Soạn hồ sơ mở công ty
Tra cứu mã ngành chuẩn
Nộp hồ sơ lấy thông báo hợp lệ
Khắc dấu tròn công ty
Khắc dấu chức danh
Thông báo mẫu dấu
Nộp khai thuế môn bài
Làm hồ sơ mở tài khoản công ty
Tích hợp nộp thuế điện tử
Đăng ký chữ kí số (3 năm)
Hóa đơn điên tử (300 số)
Phát hành hóa đơn điện tử
Hỗ trợ xuất hóa đơn mẫu
Gói 3
3.800.000 Đ
Tư vấn đặt tên công ty
Soạn hồ sơ mở công ty
Tra cứu mã nghành chuẩn
Nộp hồ sơ lấy thông báo hợp lệ
Khắc dấu tròn công ty
Khắc dấu chức danh
Thông báo mẫu dấu
Nộp khai thuế môn bài
Làm hồ sơ mở tài khoản công ty
Tích hợp nộp thuế điện tử
Đăng ký chữ kí số (3 năm)
Hóa đơn điên tử (300 số)
Phát hành hóa đơn điện tử
Hỗ trợ xuất hóa đơn mẫu

NHẬN BÁO GIÁ CHI TIẾT